کلیدواژه‌ها = تمایل به پرداخت
ارزش‌گذاری خسارات اقتصادی پدیده گردوغبار بر محیط زیست انسانی (بررسی موردی: اردکان)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 141-158

حدیث قنواتی؛ احمد فتاحی؛ اکرم نشاط


ترجیحات عمومی برای حفاظت از گونه‌های در حال انقراض (بررسی موردی: ماهیان خاویاری دریای مازندران)

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 121-134

حمید امیرنژاد؛ سید مجتبی مجاوریان؛ احمدرضا شاهپوری


برآورد تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان برای برنج ارگانیک در خانوارهای شهری استان گیلان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 113-124

محمد کاوسی کلاشمی؛ مرتضی حیدری شلمانی؛ محمدرضا نظری