بهره‌برداری از کانال های آبیاری با استفاده از روش های هوشمند

فاطمه بیات؛ حسام قدوسی؛ کاظم شاهوردی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 57-76

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1045

چکیده
  سابقه و هدف: رشد سریع جمعیت، کشاورزی، شهرنشینی و صنعت موجب افزایش تقاضای آب و رقابت برای مصرف­ های مختلف شده است. ترویج بهره ­وری آب در کشاورزی تأثیر قابل توجهی بر افزایش راندمان مصرف آب دارد. روش‌های توزیع و تحویل آب نیز نقش تعیین ‏کننده ­ای در میزان انعطاف‌پذیری سامانه ­های آبیاری و بهبود بهره‌وری آب دارند. از میان روش‌های ...  بیشتر