بررسی فرآیند انعقاد الکتریکی روی تصفیه فاضلاب واحد API پالایشگاه نفت (مطالعه موردی: شازند اراک)

تکتم شهریاری؛ عبدالرضا کرباسی؛ میلاد ریحانی

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 141-154

https://doi.org/10.29252/envs.17.1.141

چکیده
  سابقه و هدف: پالایشگاه نفت یکی از مراکز صنعتی است که فاضلاب تولیدی آن شامل بار آلودگی زیادی می­ باشد و دارای میزان مختلفی از آلاینده­ های محیط زیستی است که تهدیدی جدی برای محیط زیست و منبع­ های آب می ­باشند. در این تحقیق از رآکتور انعقاد الکتریکی برای حذف و کاهش میزان COD موجود در فاضلاب خروجی واحد API پالایشگاه نفت شازند اراک که ...  بیشتر