آلودگی پساب صنعتی مخازن ذخیره و توزیع فرآورده‌های نفتی پالایشگاه نفت شازند به فلزات سنگین (نیکل و روی)

ثمر مرتضوی؛ فائزه صابری نسب

دوره 14، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 135-148

چکیده
  سابقه و هدف: آلودگی نفت پیامد اجتناب ‌ناپذیر افزایش سریع جمعیت است. استفاده ازمنابع نفتی بدون وقفه و درمقیاس بزرگ رو به افزایش بوده و از بزرگ‌ ترین دلایل آلودگی ناشی از آن است. این پژوهش آلودگی فلزات سنگین نیکل و روی در پساب مخازن نفتی پالایشگاه شازند را بررسی  می‌کند.مواد و روش­ها:نمونه‌برداری به صورت تصادفی از ۶ نوع مخزن نفتی متفاوت ...  بیشتر