ارزیابی تاثیر سوپر جاذب و پوشش گیاهی بر روی بام سبز در اقلیم سرد خشک

فرهاد میثاقی؛ زینب بیگدلی؛ مصطفی رزاق منش

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 53-70

https://doi.org/10.52547/envs.2021.1075

چکیده
  سابقه و هدف: شهرنشینی در جهان رو به افزایش است و جمعیت شهری جهان در حال متراکم تر شدن در شهرها می باشد. یکی از اثرات شهرنشینی افزایش درصد سطوح نفوذ ناپذیر در این مناطق می باشد. امروزه بسیاری از شهرهای مهم جهان، برای کاهش اثرات توسعه شهر خود بر کیفیت و کمیت رواناب، به مفهوم توسعه پایدار توجه نموده و از فنّاوری‌های مدرن سبز مدیریتی، شامل ...  بیشتر

مقایسه کارآیی الگوریتم های فرا ابتکاری گرگ خاکستری و رقابت استعماری در حوزه تخصیص بهینه آب در شبکه آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: شبکه صوفی چای)

فرهاد میثاقی؛ امیرحسین امانی؛ علیرضا صدیق

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 203-218

https://doi.org/10.29252/envs.18.2.203

چکیده
  سابقه و هدف: کمبود منابع آب یکی از مهمترین مسأله­ ها در قرن بیست و یکم می ­باشد که جوامع بشری با آن روبرو هستند. رشد جمعیت، فعالیت­ های تولیدی صنعتی و کشاورزی، توسعه سریع شهرنشینی و تغییرهای شدید شرایط آب و هوایی، تأثیر زیادی بر منابع آب محدود و محیط زیست در حوضه ­های رودخانه ­ها به ­همراه داشته است. تخصیص منطقی و بهینه منبع­ ...  بیشتر