یک مقیاس بهینه برای مقایسه‌ آلودگی هوای شرق و غرب تهران

مسعود گنجی؛ اکبر آبروش

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 101-110

چکیده
  سابقه و هدف: آلودگی هوا در کلان‌شهر تهران یک مسئله‌ محیط زیستی جدی است. اختصاص بهینه‌ بودجه‌ مربوط به مقابله با مشکلات آلودگی هوا در شرق (منطقه 4) و غرب (منطقه 22) شهر تهران، تعیین نسبت بهینه‌ احداث فضاهای سبز و درخت‌کاری در این دو منطقه، تعیین نسبت اعمال محدودیت‌های ترافیکی بهینه در این دو منطقه و مسائل مشابه، مسائلی هستند که برای ...  بیشتر