داوران

ردیف نام نام خانوادگی سمت/سازمان Publons
1 احمدرضا محرابیان گروه علوم و زیست فناوری گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/ researcher/4879940/ahmad-reza-mehrabian/

2 مهدی حمیدی دانشگاه نوشیروان بابل

https://publons.com/researcher/528803/mehdi-hamidi/

3 امین حسینی اصل گروه سیستم‌های اطلاعات مکانی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
4 سرور خرم دل گروه زارعت،  دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/2125747/soroor-khorramdel/

5 فاطمه سادات آقامیرمحمدعلی گروه اگرواکولوژی،  دانشگاه شهید بهشتی  
6 علیرضا جعفر نژادی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  
7 بختیار محمدی  دانشگاه کردستان  
8 صادق صالحی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران  
9 آزاده عسکری گروه روانشناسی،  دانشگاه شهید بهشتی  
10 سعید نوروزیان ملکی معماری منظر و بازسازی، دانشگاه شهید بهشتی


https://publons.com/researcher/1883415/saeid-norouzian-maleki/

11 سامره فلاحتکار گروه محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/2915777/samereh-falahatkar/

12 جعفر کامبوزیا گروه کشاورزی اکولوژیک، دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/4689381/jafar-kambouzia/

13 صالح محمودی گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، دانشگاه شهید بهشتی  
14 حمید سرخیل  دانشکده محیط زیست/کرج  
15 بلال اروجی دانشگاه جامع امام حسین(ع)  
16 الهام یوسفی روبیات گروه محیط زیست،دانشگاه بیرجند  
17 شهریار صبح زاهدی بخش تحقیقات جنگلها، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان  
18 مریم مروتی گروه علوم و مهندسی محیط‌ زیست، دانشگاه اردکان

https://publons.com/researcher/4836529/maryam-morovati/

19 مژگان احمدی ندوشن گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)  
20 محمد یزدی دانشگاه شهید بهشتی  
21 ناصر شفیعی ثابت گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشگاه شهید بهشتی  
22 زهرا اسدالهی گروه محیط‌ زیست و شیلات، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد

https://publons.com/researcher/4502054/zahra-asadolahi/

23 حسینعلی فاخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران  
24 سجاد رحیمی مقدم گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه لرستان

https://publons.com/researcher/4887848/sajjad-rahimi-moghaddam/

25 محمد حسن وکیل پور گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  
26 مجتبی قره محمودلو گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گنبد کاووس  
27 کمال خدایی گروه زمین شناسی محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/3213566/kamal-khodaei/

28 مجید شفیع پور دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران  
29 وحید مغانی بیله سوار دانشگاه محقق اردبیلی   
30 علی اصغر میرک زاده دانشگاه رازی کرمانشاه  
31 مسلم رستم پور  دانشگاه بیرجند  
32 زهرا خان محمدی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان  
33 حمیدرضا رحمانی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

https://publons.com/researcher/2044840/hamid-reza-r-rahmani/

34 محمدرضا کنعانی دانشگاه شهید بهشتی  
35 بهزاد رایگانی گروه محیط زیست انسانی، دانشکده محیط زیست  
36 محمدرضا اصغری پور گروه زراعت، دانشگاه زابل

https://publons.com/researcher/1383896/mohamamd-reza-asgharipour/

37 منصور چترنور موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

https://publons.com/ researcher/4921181/mansour-chatrenour/

38 هاجر مریخ پور گروه علوم خاک، دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی  
39 سعیده اسماعیل زاده دانشگاه زابل  
40 جاوید عمارت پرداز  دانشگاه تبریز  
41 پریسا مشایخی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان  
42 وحید ورشاویان گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا

https://publons.com/researcher/3311053/vahid-varshavian/

43 یوسف عظیمی دانشکده محیط زیست/کرج  
44 ندا میری کرم دانشگاه شهید بهشتی  
45 شاهرخ رهبری گروه مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/2999067/shahrokh-rahbari/

46 محسن بهمنی دانشگاه شهرکرد

https://publons.com/researcher/1556040/mohsen-bahmani/

47 مجید رستمی دانشگاه ملایر  
48 دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی گروه اگرواکولوژی،  دانشگاه شهید بهشتی  
49 الهام ابراهیمی گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، دانشگاه شهید بهشتی  
50 نرگس زارع دار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  
51 فرزام پوراصغر سنگاچین دانشگاه علوم و تحقیقات  
52 نرگس زارع دار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  
53 اکرم احمدی دانشگاه شهید بهشتی  
54 فرشاد سلیمانی ساردو گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه جیرفت  
55 مسعود بیژنی  گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

https://publons.com/researcher/1533288/masoud-bijani/

56 داود عاشورلو مرکز مطالعات سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی  
57 علی سامخانیانی دانشگاه نوشیروانی بابل

https://publons.com/researcher/4410567/ali-sam-khaniani/

58 حسام قدوسی  گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان  
59 هدا محمدی گروه زراعت، دانشگاه فردوسی، مشهد  
60 مرجان السادات نعمتی مهر دانشگاه شهید بهشتی  
61 سیدحسن تقوائی گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی  
62 هادی تابانی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی  
63 علی اکبر قطبی راوندی دانشگاه شهید بهشتی  
64 امین محمودیان گروه مرتعداری، دانشگاه گرگان  
65 محمد بشیر گنید گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه ملایر  
66 محمود احمدی گروه جغرافیای طبیعی،دانشگاه شهید بهشتی  
67 وحید زمانی گروه محیط زیست، دانشگاه کردستان  
68 کامبیز ابراری واجاری   گروه  مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه لرستان  
69 محمد زمانیان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

https://publons.com/ researcher/2163704/mohammad-zamanian/

70 علیرضا عمادی گروه مهندسی آب، دانشگاه ساری  
71 مهدی پناهی دانشگاه زنجان  
72 محمدرضا شیری مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج  
73 حامد آقاجانی گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
74 محمدامین حیدری دانشگاه تهران  
75 کمال عطایی سلوط گروه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
76 احمد فتاحی گروه اقتصاد کشاورزی،  دانشگاه اردکان  
77 مریم رباطی گروه تخصصی علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات  
78 حسین وحیدی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فن‌آوری پیشرفته،‌ کرمان  
79 زهرا جعفری دانشگاه شهید بهشتی  
80 سمیه سادات علویان پطرودی دانشگاه شهید بهشتی  
81 فاطمه میرزاجانی دمنه مرکز تحقیقات پروتئین، دانشگاه شهید بهشتی  
82 یوسف رحیم سوری گروه زمین شناسی، دانشگاه ارومیه  
83 علی عابدینی گروه زمین شناسی، دانشگاه ارومیه  
84 سامان جوادی گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران  
85 نوشین سجادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  
86 بابک پیله ور گروه جنگلداری، دانشگاه لرستان  
87 لیلا فتحی گروه منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد  
88 غلامرضا نبی بیدهندی پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

https://publons.com/ researcher/1831297/gholamreza-nabi-bidhendi/

89 حسن جلیلی اصل گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
90 ساره عباسی بخش فضای سبز شهرداری اصفهان  
91 حامد عینی نرگسه گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ‎ای استان خوزستان  
92 حامد منصوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان  
93 حسین محمودی گروه کشاورزی اکولوژیک،  دانشگاه شهید بهشتی  
94 جمال قدوسی پژوهشکده حفاظت خاک و آب  
95 فرهاد میثاقی گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه زنجان  
96 احمد منبوهی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران  
97 تکتم شهریاری گروه مهندسی محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران  
98 حسن دارابی دانشگاه تهران  
99 کمال سیاه چشم گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز  
100 امیر صابری نصر دانشگاه خوارزمی تهران  
101 منصور افشار محمدیان دانشگاه گیلان  
102 مسعود مینایی دانشگاه فردوسی مشهد

https://publons.com/researcher/1728516/masoud-minaei/

103 خلیل قربانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
104 کاظم شاهوردی دانشگاه بوعلی سینا  
105 حسین شفیع زاده مقدم گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس  
106 علیرضا ابدالی مشهدی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  
107 پاکدامن سردرود بابک گروه مهندسی گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  
108 امین لطفی جلال آبادی  گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی،  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

https://publons.com/researcher/4921755/ amin-lotfi-jalal-abadi/

109 سجاد چهره قانی دانشگاه ارومیه  
110 ناصر ولی زاده  دانشگاه شیراز  
111 سحر ندایی طوسی گروه معماری، دانشگاه شهید بهشتی  
112 داریوش مرادی دانشگاه هنر اصفهان   
113 عباس رنجبر گروه آلودگی هوا، پژوهشکده هواشناسی  
114 پرویز غلامی دانشگاه یاسوج  
115 مریم وثوق پژوهشگاه شیمی  
116 رومینا سیاح نیا گروه برنامه ریزی و طراحی محیط،  دانشگاه شهید بهشتی  
117 محمدامین قنادی  گروه مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی اراک  
118 سید امیر نقیبی دانشگاه لوند

https://publons.com/ researcher/2930526/seyed-amir-naghibi/

119 سید عباس یزدانفر دانشگاه علم و صنعت ایران  
120 شهریور روستایی گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه تبریز  
121 تورج نصرآبادی دانشگاه تهران  
122 کامران خیرعلی پور دانشگاه ایلام  
123 حسین رحمانی دانشگاه ساری  
124 بهرام حسن زاده کیابی گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/researcher/5038119/bahram-hasanzadeh-kiabi/

125 زینب گل حسینی گروه فناوریهای محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی  
126 فاطمه تاج بخش گروه زیست‌شناسی دریا،  دانشگاه شهید بهشتی  
127 امیر قاضی لو پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ایران

https://publons.com/researcher/2206642/amir-ghazilou/