کاربران محترم فصلنامه علوم محیطی

به دلبل انتقال سامانه فصلنامه علوم محیطی از شرکت پند به سیناب شاید شاهد بروز مشکلاتی در چند روز اینده باشیم. لذا از پیشاپیش از حضور شما عذر خواهی می کنیم و در تلاش هستیم این مشکلات بزودی برطرف شود.