تنوع زیستی سوسمارهای شمال غرب ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم جانوری، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای زیست شناسی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جغرافیای طبیعی شمال غرب ایران ترکیب پیچیده ای از کوه های مرتفع، ناهمواری ها و دشت های باز است تنوع اقلیمی و ژئوگرافیکی ، به ویژه وجود مناطق گسترده کوهستانی و مرتفع در منطقه سبب گردیأه است ک نواحی فیزیوگرافیک متنوع و با ویژگی های منحصر به فرد در این بخش از کشور شکل گیرد و این تنوع سبب گردیده است که تنوع زیستی جانوری،به ویژه تنوع گونه ای سوسمارهای منطقه قابل توجه باشد. پژوهش حاضر به منظور مطالعه شرایط زیستگاهی، بستر زیستی، رژیم غذایی، وضعیت حفاظتی و تجزیه و تحلیل فون سوسمارهای منطقه از سال 1382 با روش پیمایشی و بازدید آغاز و هنوز هم ادامه دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که 21 گونه سوسمار متعلق به 5 خانواده از 8 خانواده سوسمارهای ایران در منطقه زندگی می کند. بیش ترین تعداد جنس و گونه مربوط به خانواده لاسرتاها اس. در این خانواده جنس لاسرتا با 8 گونه بزطگترین جنس را تشکیل می دهد بررسی ها معلوم ساخته که سوسمارهای منطقه طیف وسیعی از زیست گاه ها را با بسترهای متفاوت اشتغال می نمایند. تعداد گونه های مناطق کوهستانی در مقایسه با مناطق دشتی قابل توجه است. همچنین ارزش حفاظتی سوسماریهای منطقه شناخته است و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lizard Biodiversity in Northwestern Iran

نویسندگان [English]

  • Faraham Ahmadzadeh 1
  • Azarmidokht Kheyrandiash 2
1 M.Sc., Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University