اقتصاد اگوتوریسم و کاهش تاثیرات منفی زیست محیطی

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای اقتصاد بین الملل، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

این مقاله در چارچوب افزایش علاقمندی کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد که از دهه 1980 به توسعه بخش های گردشگری پرداختع اند و تاثیرات اقتصادی و زیست محیطی را در روند جهانی شدن مورد بررسی قرار می دهد تمرکز اصلی مقاله بر روی تاثیرات اقتصادی توسعه گردشگری در مناطق مقصد گردشگری می باشد. در هر حال این ها در رابطه با تاثیرات زیست محیطی قرار می گیرند تا هر نوع توسعه گردشگری پایدار را مشخص نمایند. تاثیرات اقتصادی گردشگری و مزیت ها و عدم مزیت های اقتصادی توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مهم ترین نتیجه حاصل این تجزیه و تحلیل این است که مدل اکوتوریسم همان مدلی است که می تواند توسعه اقتصادی پایدار را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند . پروژه های اکوتوریسم پتانسیل فراهم کردن منابع مالی برای فعالیت های محافظتی را دارد که در غیر این صورت ممکن بود این فعالیت ها انجام نگیرد. این مقاله نشان می دهد که گردشگری پتانسیل کافی دارد تا منافع و ضررهای اقتصادی به روشنی فهمیده شده است. وقتی که مدل توسعه گردشگری را مورد بررسی قرار می دهند آم مدل از نظر زیست محیطی پایدارترین و مناسب آن کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economics of Tourism-Maximising the Benefits of Ecotourism for the Lcality

نویسنده [English]

  • Nasser Azimi
Assistant Professor, National Research Institute for Science