اهمیت مطالعات پوشش گیاهی در حفاظت از حیات وحش میانکاله، استان مازندران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای اکولوژی گیاهی، دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد سیستماتیک-اکولوژی گیاهی، مربی هرباریوم باغ گیاه شناسی نوشهر

3 دانشجوی دکترای اکولوژی جنگل، هرباریوم باغ گیاه شناسی نوشهر

چکیده

مطالعه و بررسی ترکیب فلورسیک گیاهی از اهمیت خاصی در مدیریت حفاظت و تنوع زیستی برخوردار است . شبه جزیره میانکاله به علت فون فلو ویژه موجود، دارای ارزش حفاظتی بالای است بنابراین مطالعه ای به منظور شناخت ترکیب فلورستیک و تعیین تیپ های گیاهی موجود و نیز رسم پروفیل پوشش گیاهی در میانکاله در سال 1381 انجام شد تا نقش آنها از نظر غذاو پناهگاه برای حیات وحش مشخص شود برای تعیین و نامگذاری تیپ های گیاهی، در هر واحد رویشی همگن تعداد 10 کوادرات 100 متر مربعی و 25متر مربعی بر اساس سطح حداقل و ماهیت پوشش گیاهی برداشت گردید. تعداد کل کوادراتها با توجه به زمان ، هزینه و دقت آمار برداری 70 عدد انتخاب شد.گونه های گیاهی به همراه فراوانی و پوشش آنها در هر کوادرت گزارش گردیأ. نتای} نشان داد که در ین منطقه 7 تیپ گیاهی ماسه دوست، انار خالص،انار تمشک، انار سازو، سازو تمشک،سازوی خالص، شورپسند وجود دارد تیپ گیاهی ماسه دوست با پوشش توسکای ییلاقی، پناهگاه و آشیانی مناسب برای پرنده شکاری می باشد. همچنین تیپ گیاهی انار خالص که بیشتر بخش های مرکزی شبه جزیره را با حضور گونه انار اشغال نموده است زیستگاهی مناسب برای پرندگان است. بررسی ترکیب فلورستیک در تعیین توزیع گیاهانی که به عنوان عذا برای وحوش استفاده می شود اهمیت دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance of Vegetation Studies in Conservation of Wildlife: a Case Study in Miankaleh Wildlife Refuge, Mazandaran Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Ejtehadi 1
  • Tayebeh Amini 2
  • Habib Zare 3
1 Associate Professor, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad
2 Instructor, Herbarium of Noshahr Botanical Garden
3 Ph.D. Student in Forest Ecology, Herbarium of Noshahr Botanical Garden