نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

با توجه به توسعه بی رویه و غیر اصولی شهرها، عدم وجود الگوهای صحیح مصرف و شد روزافزون تولید پسماندها و همچنین مشکلات و نارسایی های سیستم مدیریت پسماندها، در حال حاضر منطقی ترین و کم هزینه ترین روش برای دفع پسماندهای شهری،دفن بهداشتی می باشد. علاوه بر این، اصول و معیارهای مهندسی و زیست محیطی در رابطه با دفن پسماندها در بسیاری از محل های دفن رعایت نمی شود و روش دفن، اغلب به صورت غیر اصولی و غیر بهداشتی است از این رو ایجاد مخاطرات زیست محیطی غیر قابل انتظار نیست. در این تحقیق محل های دفن پسماندهای شهری هر یک از شهرهای استان تهران مورد بازدید قرار گرفته و ویژگی هایی نظیر میزان پسماند سالیانه، عمق آب زیرزمینی،وسعت، شیب، جنس خاک، پوشش گیاهی و ... بررسی گشته و مسائل و مشکلات محل های دفن شناسایی گردیأه است. همچنین با توجه به موارد بررسی شده از روش اولکنو جهت ارزشیابی محل های دفن پسماندهای شهری استان تهران تهران استفاده گردیأه است. ارزشیابی اماکن دفن بر اساس این روش نشان می دهد که اکثر شهرها در وضعیت نسبتا مطلوب و بقیه تا حدودی قابل قبول و مابقی نیز غیر قابل قبول بوده اند

کلیدواژه‌ها