استفاده از پوکه های معدنی به عنوان ساپورت بیوفیلم در تصفیه بیولوژی فاضلاب

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

2 دکترای مهندسی شیمی، استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در چند سال اخیر کاربرد سیستم بیوفیلمی از جمله راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های شهری و صنعتی توسعه یافته است. در این مطالعه از پوکه های معدنی بسیار سبک به عنوان ساپورت بیوفیلم در راکتوری که دارای ویژگی های یک راکتور هوازی بود استفاده گردید. فاضلاب ورودی به راکتور، محلول ساخته شده از ملاس قند همراه با مواد مغذی افزودنی بود که خوراک مناسبی برای رشد میکرو ارگانیزم ها محسوب می گردد. آکنه هائی که 70 درصد حجم راکتور را پر نموده بودند از نوع پوکه های معدنی با ویژگی های خاص که مصارف صنعتی دارند انتخاب شدند. عملکرد آکنه ها به عنوان سطح فراهم شده برای رشد میکرو ارگانیزم های بیوفیلمی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج به دست آمده مشخص می سازد که راکتور MBBR فوق قابلیت حذف 82 درصد از COD محلول تحت بار ورودی 2m/COD gK 766/1 را داراست و در صورت کاهش زمان از 24 ساعت به 16 ساعت و در پی آن 12 ساعت حذف COD از 82 درصد به 76 درصد و به 66 درصد کاهش می یابد . همچنین مشخص گردید که از کل راندمان حذف مواد کربنه 2/78 درصد مربوط به بیوفیلم و 8/21 درصد مربوط به میکرو ارگانیزم های شناور است. اطلاعات آزمایشگاهی با رابط اصلاح شده nnoncaKin Stover مطابقت دارند و از این طریق می توان مدل ریاضی سیستم را ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use of Light Expanded clay Aggregates as a Biological Support in Wastewater Treatment

نویسندگان [English]

  • Azad Kavosi 1
  • Mehdi Barghei 2
1 M.Sc., Civil Engineering, Sharif University
2 Ph.D., Professor, Faculty of Chemical Engineering and Petroleum, Sharif University