مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی صنعتی (2)اردبیل

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای محیط زیست، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 کارشناس زیست شناسی، اداره حفاظت محیط زیست اردبیل

چکیده

شهرک صنعتی (2) اردبیل به مساحت تقریبی 600 هکتار در مختصات جغرافیایی9/16.20.38-3/12.18.38 عرض شمالی و 8/12.27.48-0/17.26.48 طول شرقی و با گنجایش حدود 678 واحد در 9 گروه صنعتی در 13 کیلومتری غرب اردبیل قرار گرفته است. در این مطالعه وضع موجود محیط زیست در محدوده طرح از طریق جمع آوری اطلاعات و آزمایش های آب، هوا ، صدا و خاک به دست آمد. پیش بینی اثرات زیست محیطی بر اساس مستندات علمی و فنی و از طریق دانش، تجربیات و محاسبات عددی انجام گردید. اثرات مستقیم و غیر مستقیم، کوتاه مدت و دراز مدت بررسی و معرفی گردیدند و در ارزیابی، دو گزینه "نه" و " اجرایی" مورد بررسی قرار گرفت. گزینه نه به این معنی که آثار زیست محیطی مترقب بر عدم اجرای پروژه چیست؟ در گزینه اجرائی آثار تمام فعالیت های پروژه بر محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته و شدت و اهمیت اثرات بر عامل های زیست محیطی در ماتریس لئوپولد وارد و تجزیه و تحلیل گردیدند. در چک لیست سنجشی نتایج حاصل از ماتریس اثرات مثبت و منفی در فازهای ساختمانی و بهره برداری مورد سنجش کامل قرار گرفته و گزینه بهینه انتخاب گردید . معدل نهایی دو گینه "نه" و " اجرایی" به نفع گزینه اجرایی مثبت و نتیجه آنکه ایجاد شهرک صنعتی (2) اردبیل تایید می گردد. از مهم ترین پیامدهای مثبت طرح می توان به ایجاد اشتغال و رفاه نسبی، کاهش مهاجرت ،کاهش مقاسد اجتماعی و سلامت روانی جامعه، اهمیت منطقه ای و ملی و کمک به افزایش طرح های توسعه آتی در منطقه به ویژه در بخش صنعت و افزایش ارزش اافزوده ناشی از نیروی کار ، تبدیل مواد اولیه به محصولات قابل مصرف در تولیدات صنعتی اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی در استان خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Environmental Impact of the 2nd Industrial TownShip ao Ardabil

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Fataei 1
  • Hossein Sheikh Jabbari 2
1 Ph.D., Student in Environmental Science, Instructor, Islamic Azad University of Ardebil
2 Environment Department of Ardebil Province