بررسی عادات رژیم غذایی سیاه ماهی دو اکوسیستم رودخانه ای "تالار" و " یاسالق" حوزه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-شیلات، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دکترای اکولوژی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رژیم غذایی سیاه ماهیان رودخانه های تالار و یاسالق(یکی از انشعابات رودخانه گرگانرود) در پاییز سال 1377 مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تعیین ایستگاه ها در دو رودخانه مذکور، نمونه برداری ها توسط دستگاه الکترو شوکر و تورهای سالیک انجام شد، سپس 3/1 ابتدایی روده ماهی ها در سنین مختلف با میکروسکوپ اینورت و فرمول های لازم بررسی شدند. غذای اصلی این ماهی ها را پریفتون ها تشکیل می دهند،4شاخه و 27 جنس از پریفتون ها شناسایی شده که بیشترین تغذیه ماهی ها در سنین مختلف در فصل فوق از شاخه کریزوفیت ها بوده است. غذای اصلی ماهی های هر دو رودخانه در سنین زیریکسال ولی در سنین بالاتر نوع رژیم غذایی با سنین پایینتر و در ماهی های دو رودخانه متفاوت بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Preliminary Survey on Diet of Capoeta capoeta gracilis in Talar and Yasalegh Rivers from the Southern Basin of Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Hossein Mostafavi 1
  • Asghar Abdoli 2
1 M.Sc., Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Ph.D., Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University