مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مطلوب اکولوژیکی

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور

چکیده

مدیریت سایت های اکوتوریسم نه تنها موضوع بسیار مهمی برای سازمان محیط زیست محیطی است ، بلکه برای بسیاری از دولت های جهان نیز بسیار با اهمیت می باشد. این موضوع ناشی از مفهوم ، پایداری ، زیست محیطی و پایداری اقتصادی نشات می گیرد. از آنجا که مدیریت موفق اکوتوریسم باعث ایجاد شرایط لازم توسعه پایدار برا ی محیط زیست و اقتصاد در سطح ملی ، منطقه ای و در سطح خرد و کلان می شود. لذا این مقاله روش های مختلف مدیریت را در این حوزه مورد مطالعه قرا رمی دهد و بهترین روش قابل دسترسی را برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران شناسایی می نماید. همچنین اینجا می تواند نقطه شروعی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پیشرفته در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecologically-Sound Tourism Management and Sustainable Development

نویسنده [English]

  • Nasserali Azimi
Department of Knowledge Economy, National Science Policy Research Institute
چکیده [English]

The management of ecotourism sites is a very important issue not only for environmental organisations, but also for many governments around the world. This concern is based on the need to balance the notion of sustainability of the environment with economic sustainability. Since successful management of ecotourism will create the conditions for sustainable development of the environment and the economy, both at local and regional and at micro and at macro levels. This paper considers some management issues and approaches associated to tourism and ecotourism development to single out the best practice available for developing countries such as Iran. It is also the starting point to make comparisons with other developed and developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: management
  • ecotourism
  • tourism
  • sustainable development
  • private sector