پایداری در فرایند طراحی – بازنگری پروژه های کلان شهر تهران

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺮﺟﻨﯿﺎ تک

چکیده

مقاله در دست حاصل پژوهشی کیفی است که چارچوب طراحی متداول را بررسی نموده و پیشنهاد پایداری در فرایند طراحی را در بر دارد. چنین نگرشی در حیطه طراحی با توجه به مدیریت دانش حاصل رویکردی میان دانشی است. مفاهیم اصلی پایداری فراتر از موضوعات سیاست روز و مسکن های موقتی بوده و به سرشت بوم شناسانه محیط مربوط و به تصمیم گیری های میان دانشی منجر می شود. پایداری در فرایند طراحی از فرایندهای مختلفی تشکیل می شود و موجب رشد مفاهیم ارزشی جامعه و مشارکت در فرایند تصمیم سازی می گردد. تاکید این پژوهش بر تضاد بین برخی اهداف کوتاه مدت در مسیر حرکت در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار است. پایداری در فر ایند طراحی پدیدهای چند وجهی است و موجب مربوط شدن عناصر و عوامل بستر طرح شده و سرشتی شفابخش دارد. رویکرد معمول و نهادینه در توسعه پایدار همواره با نگاهی به اهداف بلند مدت همراه است. این نگرش بلند مدت متضمن توجه به اهداف خرد و کلان بلند مدت در سلسه مراتب طراحی می شود. ارزیابی موردی پروژه های کلان شهر تهران از جمله محوطه برج میلاد در این پژوهش به این بیانیه منجر می شود ه توجه به چشم اندازی بوم شناسانه و شفابخش در فرایند پایدار طراحی ضروری است . چنین فرایندی شامل اهداف بلند و کوتاه مدت جامعه می شود که خرد ارائه نظریات و پیشنهاداتی که مملو از امکانات ارتقاء کیفیت زندگی برای شرایط کنونی و نسل های آینده را به ارمغان می رآورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability in a Design Process A Review of Tehran's Major Projects

نویسنده [English]

  • Reza Cyrus Sabri
Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Studies, Virginia Polytechnic Institute and State University
چکیده [English]

This research presents a perspective that extends the traditional design framework and proposes to a Sustainable Process of Design, SPD. This view in design and management of the environment is an interdisciplinary approach. The concept of overall sustainability goes beyond novelty, politics, and quick fixes and depends on the nature of the ecosystem and multidisciplinary decision-making. SPD involves many processes and nourishes a wholesome meaning of community and participation in the course of decision-making. Emphasis is given to the conflicting objectives of short-term goals in light of a progression towards sustainability. SPD is connecting, multifaceted, and healing in nature. A long-term approach to development is a fundamental principle of any SPD. Long-term views will cultivate long-term goals and objectives in a design procedure. Examining Tehrans major recent projects reveals the need for an ecological and healing vision in a Sustainable Process of Design. SPD is set with long-term as well as the short-term goals of a community which provides the designer the wisdom to propose settings and designs filled with abundance and opportunities of quality of life for the present and the future generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:sustainable process of design
  • SPD
  • short-term approach
  • long-term approach
  • ecology
  • healing
  • continuum
  • multidisciplinary