انتخاب مکان مناسب دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از تکنیک GIS و اولویت بندی سایت ها، مثال موردی: پسماند یک نیروگاه در استان قزوین

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

گروه آب و محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

در سالیان اخیر، توجه بیشتر به معیارهای زیست محیطی در برنامه ریزی های کلان مملکتی ایجاد یک نگرش علمی جهت دفع زیست محیطی زائدات خطرناک از طریق انتخاب محل های مناسب دفن این مواد را به دنبال داشته است. در این مطالعه با در نظر گرفتن ملاحظات زمین شناسی ، فنی و اقتصادی – اجتماعی در کنار مقررات زیست محیطی ایران روشی کارآمد جهت مکانیابی مناسب محل دفن زائدات خطرناک ارائه شده است. در این مطالعه با استفاده از پایگاه اطلاعاتی GIS و اولویت دهی سایت های منتخب شده ، نسبت به غربال گری مکان های مناسب دفن زائدات در سطح یک منطقه وسیع اقدام شده است. روش مورد استفاده در این مقاله ، نشان میدهد که چگونه معیارهای تاثیر گذار نظیر زمین شناسی ، توپوگرافی ، کاربری اراضی ، اقلیم منطقه ای ، آب های سطحی و زیرزمینی ، قابلیت دسترسی منطقه و سایر فاکتورها می تواند جهت لایه بندی کلی ناحیه وسیع مورد مطالعه مورد استفاده قرارگیرد. جهت الویت دهی مکان های کاندید شده در این مطالعه از روشی ترکیبی بر پایه روش های MPCA ،DRASTIC و ویژگی های منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. روش ارائه شده در این مقاله جهت مکانیابی محلهای مناسب دفن زائدات خطرناک نیروگاه شهید رجایی قزوین مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که سایت شماره 1 در منطقه آبیک در مجاورت نیروگاه شهید رجایی بیشترین امتیاز را در میان 17 سایت انتخاب شده در سطح منطقه دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site Selection of a Hazardous Waste Landfill Using GIS Technique and Priority Processing, a Power Plant Waste in Qazvin Province Case Example

نویسندگان [English]

  • Ozeair Abessi
  • Mohesn Saeedi
Department of water and Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In recent years the increases in the popularity of applying environmental criteria in national planning and management has provided a wide range of scientific approaches to determine the best location of hazardous wastes to be land filled. In the present study, concern to the hydro-geological and social-economical considerations as well as national environmental legislations, an efficient method to determine suitable sites for land filling of hazardous wastes is presented. Site screening study based on GIS database in two scales, and priority processing are utilized. This approach demonstrates how the criteria such as geology, topography, land use, climate, surface and ground water chrematistics, accessibility, applicability and other related factors can be used into the over layer technique to determine some appropriate sites in a vast region. For priority processing between candidate sites also a new approach based on DRASTIC and MPCA methods and zonal feature of the study area is given. The introduced method was used to find a disposal site for hazardous wastes of Shahid Rajaee power plant in Qazvin province, located in west central part of Iran. Results showed that site named 1 in Abyeck zone next to Shahid Rajaee power plant has highest score between 17 primarily selected sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: landfill
  • priority processing
  • hazardous waste
  • site selection
  • power plant