نگاهی به اصل استفاده غیر زیان بار (پایدار) از سرزمین در حقوق بین الملل محیط زیست

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه حقوق محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

استفاده غیر زیان بار از سرزمین یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود که در اعلامیه استکهلم 1972 پیش بینی گردید . این اصل بر حقوق حاکمه دولت ها در بهره برداری از منابع شان مطابق سیاست های محیط زیستی خود تاکید می کندو این امر را متذکر می شود که دولت ها مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت های انجام شده در حیطه ی صلاحیت یا نظارت آنها موجب ورود زیان به محیط زیست سایر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت ملی آنها نگردد. این اصل در اسناد و آراء داوری و دادگستری بین المللی موردتاییدو شناسایی قرار گرفته است. این تحقیق به بررسی مختصر اصل فوق در اسناد و آراء بین الملی می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quick Review of the Principle of the Unharmful (Sustainable) Utilization of Territory in International Environmental Law

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi
Department of Environmental Law , Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

One of the principles of the international environmental law embodied in the Stockholm Declaration is sustainable utilization of territory. According to this principle, states enjoy sovereignty over their natural resources which is exerted with due regard to their environmental policies. This principle also envisages that activities performed under their jurisdiction or control should not cause any damage to the environment of other states or areas beyond their jurisdiction. This principle is recognized in international documents, arbitration awards and decisions of the International Court of Justice. In this article we study briefly this principle as it has been mentioned under these documents and decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: stockholm declaration
  • rio declaration
  • transboundary pollution
  • sovereignty
  • prevention principle
  • good neighborhood
  • international Arbitration tribunal
  • international court of justice