تولید خمیر کاغذ از کاه گندم با روش سازگار با محیط زیست هیدروکسید پتاسیم

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎو رزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مطالعه توسعه فرآیندی جدید برای تولید خمیر کاغذ با استفاده از کاه گندم است . خمیر کاغذهای سازگار با محیط زیست با هیدروکسیدپتاسیم از کاه گندم تهیه و خواص مکانیکی و نوری آن ها بررسی شد. خمیر کاغذسازی با قلیای فعال 16، 18 و 20 درصد و زمان پخت 60 و 90 دقیقه انجام شد. نسبت مایع پخت به کاه، زمان رسیدن به دمای بیشینه پخت و دمای پخت ، ثابت در نظر گرفته شد. افزایش قلیای فعال ، بازده و عدد کاپای خمیر کاغذها را کاهش داد. خمیر کاغذهای شیمیایی با بازده 73/53 – 71/48 درصد تولید شده با فرایند هیدروکسید پتاسیم ، ویژگی های کاغذسازی قابل قبول و مشابه فرآیند سودا نشان دادند. با پالایش کاغذها، شاخص مقاومت کششی ، طول پاره شدن و شاخص مقاومت در برابر ترکیدن کاغذهای درست ساز ، افزایش یافت . شاخص مقاومت در برابر پاره شدن و درجه روشنی خمیر کاغذهای پالایش شده کمتر از خمیر کاغذهای پالایش نشده بود. مایع پخت سیاه این فرآیند می تواند به عنوان کود برای تولید فرآورده های کشاورزی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmentally Friendly Wheat Straw Pulping with KOH

نویسندگان [English]

  • Seyed Majid Zabihzadeh 1
  • Mohammad Tagh i Asadollahzade 2
  • Maryam Ahmadi 2
  • Hossein Kermanian 3
1 Assistant professor, Department of Wood and Paper Engineering, Faculty of Natural Resources, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 MSc. Student, Department of Pulp and Paper Technology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Gorgan Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Assistant professor, Department of Pulp and Paper Technology, Faculty of New Technologies and Energy Engineering, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The objective of this study is to develop a new process for the production of pulp using the wheat straw. Environmentally-friendlywheat straw pulp with potassium hydroxide was prepared, and their mechanical and optical properties were studied. Pulping tests were carried out varying active alkali (16, 18 and 20 wt %) and cooking time (60 and 90 min). Liquor-to-solid ratio, time to reach the maximum temperature and the cooking temperature were kept constant. The increase in active alkali significantly reduced the yield and kappa number of the pulp. Chemical pulps of 48.71–53.73% yield produced from the KOH pulping process exhibited acceptable papermaking properties comparable to those of soda pulp. Refining the pulps increased the tensile index, breaking length, and burst index of the handsheets. The tear index and brightness were lower for refined pulp compared with the unrefined one. The black liquor of this process can be utilized as a fertilizer for agricultural production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environmental pulping
  • KOH
  • Mechanical properties
  • Brightness