امکان سنجی و طراحی مسیر پیاده روی دار آباد- جمشیدیه

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 استادیار گروه منابع طبیعی، محیط زیست و گزدشگری، ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب و اﻧﺮژی

2 کارشناس ارشد طراحی محیط زیست، گروه طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

با افزایش روند شهرنشینی ، محیط های طبیعی اطراف شهرها دستخوش تغییرات فراوان شده ، ماهیت طبیعی خود را از دست می دهند.این فضاهای طبیعی از سویی تحت تاثیر شهرها و از سویی دیگر با استفاده بی رویه شهرنشینان برای تفریح و تفرج، بتدریج در معرض تغییر و نابودی قرار می گیرند. هدف از این تحقیق حفاظت از محیط های طبیعی مجاور با شهرها است به گونه ای که علاوه بر محدود کردن گسترش شهر، سبب ایجاد تفرجگاه های طبیعی در حاشیه شهرها شده و با کم ترین میزان دخالت در محیط های طبیعی ، این امان برای شهرنشینان فراهم شده تا از آرامش و زیبایی طبیعت بهره ببرند. از مهمترین مناطق طبیعی مجاور با شهر تهران می توان به ارتفاعات البرز در شمال شهر تهران اشاره کرد. این ارتفاعات تامین کننده خدمات زیست محیطی و تفرجی فراوانی برای شهر تهران هستند. منطقه 1 نیز از جمله مناطق شمالی شهر تهران است که پتانسیل فراوانی برای ایجاد سایت های تفرجی دارد. در این تحقیق ارتفاعات بین دره دار آباد و پارک جمشیدیه به عنوان منطقه ای طبیعی در مجاورت با شهر تهران که در معرض گسترش و نفوذ شهر نیز قرارداشته ، به عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شده است. سپس با استفاده از نقشه ، عکس های هوایی و بازدید های میدانی ، دو مسیر برای پیاده روی و کوهنوردی مورد شناسایی قرار گرفته است که با استفاده از مطالعات محیطی همچون توپوگرافی ، پوشش گیاهی ، منابع آب ، فرسایش خاک و دید منظر چهار ایستگاه در مسیر کوهنوردی پیشنهاد و طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study and Design of Darabad-Jamshidieh Walking Road

نویسندگان [English]

  • Omid Bahmani 1
  • Maryam Berenji 2
1 Assistant Professor, Department of Natural Resources, Environment and Tourism, Jahad Water and Energy Research Company (JWERC)
2 MSc. Student in Landscape Design, Department of Landscape Design, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

With urbanism and city development, the natural environments around cities change and lose their natural character. These natural landscapes, affected by city development and overuse for recreational purposes, gradually become destroyed. The main objective of this research is to preserve the natural landscapes near large cities, both to limit the city boundary and to create ecotourism sites with less interference in nature and creating the potential for people to enjoy and relax from these beautiful natural scenes. The Alborz hills are one of the natural resources in the north of Tehran. These highlands can provide many environmental and recreational services. District one of Tehran municipality is one of the northern areas of Tehran which has a rich potential for tourism and ecotourism sites. In this research, the foothills between Darabad valley and Jamshidieh Park were selected as forming part of a natural zone near Tehran which is affected by city growth as a case study. Then by using maps, aerial photography, satellite images and field visits, two walking trails were defined and located on the map. Finally four sites (stations) along these trails proposed and designed based on environmental studies such as topography, vegetation cover, water resources, erosion and landscape analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ecotourism
  • Green ways
  • Mountain trails
  • Urban management