نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آب و اﻧﺮژی

2 دانشگاه تهران

چکیده

با افزایش روند شهرنشینی ، محیط های طبیعی اطراف شهرها دستخوش تغییرات فراوان شده ، ماهیت طبیعی خود را از دست می دهند.این فضاهای طبیعی از سویی تحت تاثیر شهرها و از سویی دیگر با استفاده بی رویه شهرنشینان برای تفریح و تفرج، بتدریج در معرض تغییر و نابودی قرار می گیرند. هدف از این تحقیق حفاظت از محیط های طبیعی مجاور با شهرها است به گونه ای که علاوه بر محدود کردن گسترش شهر، سبب ایجاد تفرجگاه های طبیعی در حاشیه شهرها شده و با کم ترین میزان دخالت در محیط های طبیعی ، این امان برای شهرنشینان فراهم شده تا از آرامش و زیبایی طبیعت بهره ببرند. از مهمترین مناطق طبیعی مجاور با شهر تهران می توان به ارتفاعات البرز در شمال شهر تهران اشاره کرد. این ارتفاعات تامین کننده خدمات زیست محیطی و تفرجی فراوانی برای شهر تهران هستند. منطقه 1 نیز از جمله مناطق شمالی شهر تهران است که پتانسیل فراوانی برای ایجاد سایت های تفرجی دارد. در این تحقیق ارتفاعات بین دره دار آباد و پارک جمشیدیه به عنوان منطقه ای طبیعی در مجاورت با شهر تهران که در معرض گسترش و نفوذ شهر نیز قرارداشته ، به عنوان نمونه موردمطالعه انتخاب شده است. سپس با استفاده از نقشه ، عکس های هوایی و بازدید های میدانی ، دو مسیر برای پیاده روی و کوهنوردی مورد شناسایی قرار گرفته است که با استفاده از مطالعات محیطی همچون توپوگرافی ، پوشش گیاهی ، منابع آب ، فرسایش خاک و دید منظر چهار ایستگاه در مسیر کوهنوردی پیشنهاد و طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها