کاربرد سنجش از دور در شناسایی گسل ها، دگرسانی ها و کشف رابطه میان لیتولوژی و پوشش گیاهی درمنطقه سیاه بیشه (مازندران )

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش از دور ,و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمینف دانشگاه شهید بهشتی

3 مربی گروه سنجش از دور ,و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکترای رشته زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

منطقه سیاه بیشه با وسعتی در حدود 90 کیلومتر مربع، در 40 کیلومتری جنوب شهرستان آمل قراردارد و بر اساس تقسیم بندی زون های ساختاری زمین شناسی در زون البرز مرکزی واقع شده است. با وجودی که قسمت اعظم منطقه مورد مطالعه را سنگ های آندزیتی یا بازالتی ، دیاباز و آذرآواری های کرتاسه فوقانی تشکیل می دهد ولی به دلیل ساختارهای تکنونیکی ، فرسایش و در نتیجه تشکیل پوشش گیاهی شناسایی آن ها دشوار است؛ علیرغم این پوشش گیاهی به دلیل تبعیت از تخلخل و قابلیت نفوذ پذیری سنگ ها شاخص مناسبی برای شناسایی واحدهای لیتولوژیکی است. در تحقیق حاضر روش های مختلف پردازش تصویر نظیر ترکیب رنگی کاذب، تصاویر نسبتی ،آنالیز مولفه های اصلی انتخابی (تکنیک کروستا) و فیلترهای آشکار ساز لبه بر روی باندهای 1 تا 5 و باند 7 تصاویرETM+ با قدرت تفکیک 30 متر به کار گرفته شد. در این میان تکنیک کروستا جهت تعیین زون های آلتراسیون و فیلترهای آشکارساز لبه برای استخراج روند خطواره ها از موفق ترین فنون پردازش تصویر تشخیص داده شد. نتایج این تحقیق نشان دادند که روش های مختلف پردازش داده های ماهواره ای لندست ETM به همراه مطالعات صحرایی روش بسیار موفقی برای شناسایی پوشش گیاهی ، سنگ ها، دگرسانی ها وگسل هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Remote Sensing in Monitoring Faults and Alterations and Identifying the Relationship Between Lithology and Vegetation Cover in Siyah Bishe (Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Matkan, 1
  • Mohammad Yazdi, 2
  • Davood Ashoorloo 3
  • Narges Sadati 4
1 AssociateProfessor,Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University.
2 AssociateProfessor Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University
3 Instructor of the Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University.
4 PhD Student of the Department of Geology, Faculty of Earth Science, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

The Siyah Bisheh area is located in the central part of Alborz zone, 40 km to the south of Amol. Rock units exposed in the area consist of sedimentary (carbonates, sandstone, siltstone), volcano-sedimentary (andesite to andesitic tuff, tuff), ignimbrite and basalt. Once erosion and tectonism have rendered volcanic structures undetectable, remote sensing provides an invaluable tool for their identification and identifying the relationship between lithology and vegetation has shown that the integrated use of remote sensing techniques and field studies can be a powerful tool for distinguishing and mapping the relationships between rock units, structures and alteration zones associated with mineral deposits along the Seyih Bishe area. The main image analysis techniques involved in this study were principal component analysis (PCA) and false color composite (FCC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Remote Sensing
  • ETM
  • Siyah Bishe
  • Central Alborz