مطالعه کانی شناسی زیست محیطی و هیدروژئوشیمی در باطله های کارخانه زغال شویی زیرآب ، استان مازندران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، باشگاه پژوهشگران جوان، گرگان، ایران

2 کارشناس ارشد، شرکت زمین آبریز البرز

3 کارشناس ارشد، گروه علوم زمین، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی Delft هلند

چکیده

امروزه تشکیل کانی های مضر زیست محیطی یکی از مهم ترین عوامل آلودگی معادن زغال سنگ و کارخانه های زغال شویی بشمار می آید کارخانه زغال شویی زیر آب در استان مازندران به عنوان یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مناطق تولید کننده کنسانتره زغال در حوزه زغالی البرز مرکزی مطرح است که سالانه مقادیر زیادی باطله تولید می کند . نمونه برداری از کانی های ثانویه سطحی زیست محیطی،آب های زهکش شده از باطله ها، پساب کارخانه ، و آب رودخانه انجام شد . براساس نتایج هیدروژئوشیمی آب های زهکشی و تراوش شده از دپوهای باطله دارای تیپ (Ca-Mg-Na)-SO4 می باشد . بر طبق نمودارهای گیپس لیتولوژی پدیده غالب و مهم ترین عامل افزایش غلظت یونی در آب های تراوش شده از باطله ها و آب رودخانه است. کانی های ثانویه بلودیت در فصول خشک در اثر تبخیر هیدروسولفات های محلول به طور گسترده ای در سطح دپوهای باطله تشکیل شده است. ورود این زهاب ها به رودخانه سبب ته نشینی هماتیت، هیدروکسیدهای آمورف آهن و کلسیت می شود. مدل سازی هیدروژئوشیمیایی اثبات نمود هماتیت ، گئوتیت و هیدروکسیدهای آهن همراه با کانی های کربناته (کلسیت، دولومیت و آراگونیت) در حال تشکیل است. میزان SO4, PO4, Sr, Ca, Sb و Bi در آب های تراوش شده از باطله ها و پساب کارخانه زغال شویی بیشتر از حد استاندارد بوده که می تواند منجر به آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی منطقه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Potential Demand for Credit by Farmers on their Tendency for Producing Greenhouse Organic Cucumbers in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

 • Mohsen Gholipour 1
 • Mansour Khajeh 1
 • Mahla Moallem 2
 • Mehdi Alipour 3
 • Edris Mirza Ali 2
 • Davoud Beiknejad 1
1 Young Researchers Club, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 MSc. Abryz Zmyn of Alborz (Catchment Earth of Alborz) Company
3 MSc. Department of Earth Sciences, Faculty of Petroleum Engineering, Technical University of Delft , The Netherlands
چکیده [English]

This paper examined factors influencing potential demand of farmers’ credit to tendency for producing greenhouse organic cucumber in Khorasan Razavi province using linear regression and cross sectional data of 60 greenhouse cucumber producers in 2008. Data were collected using a questionnaire and census method. Results showed that the financial ability to investment in producing greenhouse organic cucumber required credit for the adoption of greenhouse organic cucumber production and the interest rates on offer are 30 million rials, 328 million rials (at a greenhouse level with an average area about 2700m2 and 4.82 percent, respectively). Evaluation of farmers' attitude showed that 66.7, 66.7, 86.7 and 53.3 percent of farmers will invest the credit in purchasing organic fertilizer, purchasing biological control services, creation a suitable organic agronomic environment and the purchase of mechanical control services, respectively. Also, the relationship between the farmers' job, agricultural advisory, agricultural experience, organic market information, financial ability to invest in organic cucumber and potential demand of credit for producing greenhouse organic cucumber is negative. The relationship between the age of farmers, cucumber insurance, average yield of conventional cucumber, information about organic cucumber, cultivated area allocated to organic cucumber, interest rate offered, participation in extension classes and potential demand of credit for producing greenhouse organic cucumber is positive. Regard to the results, the following are suggested: creating an organic products market information system, encouraging farmers to full-time farming, promotion of farmers’ revenues towards increasing their financial ability for investment, use of agricultural supervision, promotion of their role in producing greenhouse products and orienting insurance towards effectiveness in decreasing of risk and increasing production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Credit function
 • Insurance
 • Extension
 • Elasticity
 • Financial ability
 • Organic extension