بررسی فشارهای احتمالی بالا آمدن آب خزر بر محیط های طبیعی تالاب انزلی در شمال ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم کشاورزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ، تهران، ایران

چکیده

بالا آمدن آب خزر در اثر تغییرات اقلیمی ، پیامدهای اکولوژیکی و اجتماعی – اقتصادی زیان آوری را به دنبال خواهد داشت. براساس تخمین های برنامه محیط زیست خزر وابسته به برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گرم شدن زمین باعث بالا آمدن آب خزر به میزان 120-20 سانتی متر در سواحل ایران تا سال 1395 هجری شمسی خواهد شد. بالا آمدن آب خزر نه تنها باعث آبگرفتگی مناطق پست ساحلی خواهد شد، بلکه سطوح مختلف شن و رسوبات بخش های وسیعی را در بر خواهد گرفت. در این مقاله، فشارهای احتمالی بالا آمدن آب خزر بر اکوسیستم های طبیعی و مکان های انسانی بر اساس توپوگرافی تالاب انزلی در شمال ایران مورد بررسی قرار می گیرد. تالاب های ساحلی خزر به دلیل محدودیت در عمق و ارتفاع، نسبت به بالا آمدن آب حساس می باشند ورود آب خزر باعث افزایش رسوب گذاری ، فرسایش سواحل کناری و تغییر در شرایط اکولوژیکی تالاب انزلی می شود. اثرات بالا آمدن خزر بستگی به توپوگرافی منطقه و مناطق تحت استفاده دارد و منجر به تغییر در سطح آب های زیرزمینی ، تغییر درترکیب گونه های گیاهی و جایگزینی آن ها و کاهش محیط های طبیعی تالابی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possible Impact of Caspian Sea Level Rise on the Natural Habitat of the Anzali Lagoon in the North of Iran

نویسنده [English]

  • Yousef Filizadeh
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Shahed University Tehran, Iran
چکیده [English]

Flooding due to Caspian Sea level rise (CSLR) resulting from climate change may have serious ecological and socio-economic consequences. According to estimates from the Caspian Environment Programme (CEP), global warming until 2016 may cause a relative CSLR in Iranian coastal area of 20120 cm. Rising the Caspian Sea level will not only inundate low-lying coastal regions, but it will also contribute to the redistribution of sediment along sandy coasts. In the present paper the possible impact of a CSLR of this magnitude on coastal habitat types is discussed based on topography at the Anzali Lagoon area in the North of Iran. Coastal marshes are susceptible to accelerated CSLR because their vertical accretion rates are limited and they may drown. As the Anzali Lagoon convert to the Caspian Sea, tidal exchange through inlets increases, which leads to sand sequestration on tidal deltas, erosion of adjacent barrier shorelines, and change the ecological conditions. The CSLR is expected to cause a change in groundwater level, a horizontal displacement of vegetation zones and a reduction in area, depending on accretion rate (sedimentation), local topography and inland land-use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Caspian Sea
  • Anzali Lagoon
  • Sea-level rise
  • Inundation
  • Iran