نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

چکیده

تالاب خرمشهر (ناصری) یک تالاب انسان ساخت در حدود 17 کیلومتری شمال خرمشهر است که در نتیجه تخلیه زه آب های کشاورزی ، در سال 1378 شکل گرفت . در این مطالعه 7 دوره سرشماری نیمه زمستانه پرندگان تالاب که با روش شمارش کل انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها، تقریبا افزایش تعداد گونه جمعیت و تراکم پرندگان از سال 1380 ال 1386 را نشان می دهد. در این محدوده زمانی بیشترین غنای گونه ای در سال 85 با 32 گونه و بیشترین جمعیت سرشماری شده در سال 86 (194464 قطعه ) دیده شد. چنگر معمولی (Fulica atra) با 75000 قطعه در سال 86، فراوانترین گونه مشاهده شده در همه سرشماری های صورت گرفته بود. بیشترین شاخص تنوع شانون اندازه گیری شده در 7 دوره سرشماری ، متعلق به سال 86 (H'=2.27) بوده که می تواند نشانه ای از توزیع همگن تر جمعیت بین گونه ها ، در مقایسه با سال های پیش از آن باشد . تالاب خرمشهر با برخی معیارهای گروه B کنوانسیون رامسر مطابقت دارد. هم چنین این تالاب با چند معیار انتخا ب IBA همخوانی داشته ( بویژه معیار 2 طبقه 2) و می تواند جهت انتخاب به عنوان یکی از مناطق مهم پرندگان ، مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد. با استفاده از 5 معیار پرندگان ، ماهیان، عوامل تهدید کننده ، مسایل اقتصادی – اجتماعی و موقعیت حفاظتی ، مشخص شد که این تالاب در بین 75 مهم کشور ، در جایگاه 63 پس از تالاب خرم قرار می گیرد

کلیدواژه‌ها