حمایت کیفری از گونه های جانوری در ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

چکیده

عناصر زیست محیطی از جمله گونه های جانوری به سادگی مرزهای سیاسی را در می نوردند، به عبارت دیگر این گونه ها مرز نمی شناسند. همین عامل سبب شده تا اسناد بین المللی مهم ترین وسیله جهت حفاظت از این گونه ها و زیستگاه های آن ها تلقی شود. به همین منظور اسناد متعدد بین المللی در خصوص تضمین حفاظت از گونه های وحوش و زیستگاه های آنها در نیمه ی دوم قرن 20 تنظیم گردید . کنوانسیون مربوط به تجارت بین المللی گونه های جانوری و گیاهی وحشی در معرض انقراض یا سایتس (معروف به کنوانسیون واشنگتن ، 1973) یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین المللی در خصوص حفاظت از گونه های جانوری است . به موازات این تحولات در سطح بین المللی حقوق داخلی کشورهای مختلف نیز اقدام به تدوین قوانین و مقررات گوناگون درجهت حفاظت از گونه های جانوری کرد. تنوع مقررات موضوع کشورها در خصوص بر خورد با ضرب وشتم های ارتکابی نسبت به جانوران بیانگر نوع نگاه مقنن آن کشور به مسئله میحط زیست می باشد . در حقوق ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان مقررات مختلفی نسبت به حفاظت از گونه های جانوری تصویب شده است. در این تحقیق ، ما تنها به مقررات کیفری ایران با توجه به دو قانون شکار و صید به عنوان قانون خاص وقانون جزا به عنوان قانون عام می پردازیم . انتخاب این دو قانون اتفاقی نیست ، زیرا این دو قانون دامنه ی نسبتا گسترده ای دارند واز جمله مهم ترین مقررات لازم الاجرا در حوزه مزبور محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Protection of Animal Species under Criminal Law in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi
Department of Envivonmental Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti Uiversity, G.C. Campus, Tehran
چکیده [English]

Environmental components, including animal species, simply cross political boundaries and, in other words, animal species do not recognize borders. For this reason, the most important methods applied by international instruments to protect these species and their habitats are reviewed in this article. In the second half of the 20th century, numerous international texts have been adopted, especially aimed at ensuring the protection of species and habitat of wildlife. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora or CITES (also known as the Washington Convention) of1973 is one of the most important international conventions on the protection of animal species. In parallel with these international developments, various national legislative systems have been adopted different regulations for the protection of animal species. The diversity of rules in different countries clearly shows the approach of each State with regard to infringements committed against animals. In Iranian law, as many other countries, several legislative provisions in respect of animal species have been adopted. In this work, we will only address the criminal law as it relates to the Iranian Law of Hunting and Fishing as lex specialis and the Iranian Penal Code as lex generalis. The choice of the provisions mentioned is not by chance since not only are they relatively broad in scope but also they are the laws in force in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Criminal protection
  • Sanctions
  • Animals
  • Hunting
  • Environment