کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در حفاظت و بهسازی رودخانه های درون شهری : مطالعه رودخانه خشک شیراز

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 سازمان آب و فاضلاب استان فارس

2 دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

یکی از ویژگی های خاص اکولوژی سیمای سرزمین که آن را از سایر شاخه های علم اکولوژی جدا می سازد استفاده از مفاهیم فضایی به عنوان اصول پایه در برنامه ریزی محیط است .در این مقاله سعی شده تا کاربرد این علم که از جوانترین شاخه های علم اکولوژی است درجهت حفاظت از رودخانه های شهری و کاهش ناپایداری آنها مورد بررسی قرار گیرد تا از تخریب و ساده شدن این الگوی پیچیده طبیعی در توسعه های کالبدی شهر جلوگیری گردد. عدم توجه به ملاحظات و نگرشهای محیطی در برنامه ریزی های شهری و ساده سازی الگوهای طبیعت در بستر شهر ی از جمله الگوی دره ها، رودخانه ها، لبه های جنگلی ، حاشیه سواحل سبب تغییر فرایند های شکل دهنده آنها و در نهایت آسیب جدی به سامانه های طبیعیشان می شود. روش مطالعه در این تحقیق در بخش مبانی نظری تحلیلی – تفسیری است که از طریق تفسیر مبانی نظری در رابطه با موضوع تحقیق سعی در تعیین شاخص های گسترش فعالیتهای انسانی و واحدهای بیوفیزیکی در مقیاس شهری دارد روش مطالعه در بررسی خصوصیات سیمای سرزمین در موضوع خاص مورد مطالعه یعنی رودخانه خشک شیراز بر مبنای ارزیابی کیفی است . در انتها راهبردهایی جهت حفاظت و مرمت حاشیه رودخانه ارائه شده است. این رهیافت اگرچه بر رودخانه و حواشی آن تمرکز دارد ولی در حقیقت روشی در اصلاح ساختار سیمای سرزمین شهر می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Landscape Ecology in Conservation and Restoration of Urban Rivers: The Case of Khoshk River in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Leila Kokabi 1
  • Behnaz Aminzadeh 2
1 Water and Sewage Organization, Fars Province
2 Faculty of Urban Planning and Design, College of Fine Arts, University of Tehran
چکیده [English]

One of the main differences between landscape ecology and other branches of ecology is the application of spatial concepts in ecological planning. Compared to the classical planning approach based on economic land suitability, the principles of landscape ecology are helpful in conserving the ecological processes of landscapes and simultaneously their steady changes. The aim of this study is to propose the application of the principles of landscape ecology in improving the quality of urban rivers, which could help in defining sustainable landscape development. The Khoshk River, located in an arid and semi-arid climate, crosses the city of Shiraz. This river, as the case of this study, has been under pressure due to simplification of its complex natural pattern resulting from the growth of the city. The impact of unplanned development of housing, agriculture and industries have threatened Khoshk Rivers natural environment. The research method is based on assessment of human and biophysical units. Zoning in different scales and determining the appropriate indicators based on the theoretical framework of the study and site characteristics help assess the ecological potentials and limitations. The results facilitate policy making and defining strategies for improving the Khoshk River ecological system. The method for analyzing the quality of urban rivers may be generalized in similar situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: landscape ecology
  • river
  • Shiraz
  • structure
  • ecological indicators