بررسی امکان ساخت چند سازه چوب- پلاستیک از خاک اره و پلی اتیلن ترفتالات ضایعاتی

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، داﻧﺸﮕﺎه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

با توجه به مزایای چند سازه چوب- پلاستیک و گسترش تولید و مصرف این فراورده در کشورهای در حال توسعه ، تحقیق حاضر با هدف بررسی امکان ساخت این چند سازه با خواص فیزیکی و مکانیکی مورد نظر استاندارد ملی ایران، با استفاده ازماده پلیمری پلی اتیلن ترفتالات ضایعاتی به انجام رسیده است. نمونه های آزمایشی در ابعاد سطح 450× 450 و با ضخامت های 5 و 10 میلی متر ساخته و آزمایش شدند. با توجه به استفاده از ماده پلی اتیلن ترفتالات (پت) ضایعاتی برای اولین بار در ترکیب چوب- پلاستیک و در نتیجه نبود هیچ گونه اطلاعات اولیه دراین زمینه ، ابتدا به ساخت و آزمایش نمونه هایی با ضخامت های 5، 10 و 16 میلی متر و ذرات چوبی متفاوت از نظر ابعاد، پرداخت شد ؛ پس از مشخص شدن خواص مناسب نمونه هایی با ضخامت 5 میلی متر که در آنها از خاک اره استفاده شده بود، در قالب فراوری هایی اثر سطوح مختلف متغیرهای میزان پت ، پلی اتیلن، زمان پرس و لایه ای بودن بر خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه ها بصورت مستقل و متقابل بررسی و فراوری های در نظر گرفته شده نیز از نظر خواص مذکور با یکدیگر مقایسه شدند. تکرار در نظر گرفته شده برای هر فراوری پنج بار ، آزمایش های خواص فیزیکی شامل جذب آب نمونه ها و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت و آزمایش های خواص مکانیکی شامل مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده ، بهترین خواص فیزیکی و مکانیکی درنمونههای لایه ای با ضخامت 5 میلی متر و ترکیب 10% پلی اتیلن در لایه میانی ، 20% پت ضایعاتی در لایه های سطحی و 70% خاک اره در دمای پرس C 200 و زمان 180 ثانیه مشاهده شد این ترکیب شامل 90% مواد ضایعاتی و 10% مواد دست اول می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Possibility of WPC Production with Sawdust and Poly Ethylene Terephthalate Residues

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghofrani
Department of Wood Industires, Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The present study has been done to find a suitable way to produce Wood-Plastic Composites (WPC) from Polyethylene terephthalate (PET) in accordance with the specifications mentioned in the National Standard of Iran. The experimental samples were prepared with 45 x 45 cm area; in 5, 10, and 16 mm thickness; 0.8 gr/cm2 density; altering weight proportions between % 20 to 49 of residual PET based on the total weight of the samples; using hot press method and these factored were as follows: Modulus of rupture (MOR); Internal Bond (IB) in vertical direction to the surface of samples; Swelling; Water adsorption after 2 and 24 hours submersion in water. The outcome of the present study proves that there is a good possibility to produce Wood-Plastic Composites with different thicknesses from PET residuals in 200 degrees centigrade under 3 min hot press; we achieved producing layered boards of 5 mm thickness, having %20 residual PET, %10 Poly-ethylene, and %70 saw-dust, in compliance with the above mentioned standard

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: PET
  • Polyethylene
  • polyethylene terephthalate (PET)
  • composites
  • wood-plastic composites (WPC)
  • sawdust
  • recycling