روش مکان یابی در مجموعه های زیستی

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی

چکیده

اکثر شهرهای بزرگ هزینه های سنگین اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و ... را در اثر دگرگونی های ناشی از مهاجرت روستائیان به شهرها متحمل می شوند واغلب ساکنین به علت عدم وجودمحیط زیست سالم ( محیطی منطبق بر امکانات – نیازها و اهداف جامعه سالم ) و عدم مدیریت مناسب در رنج و زحمت به سر می برند. در اثر تحولاتی چون صنعتی شدن جوامع ، و به خصوص در کشور ما در اثر برنامه هایی در زمینه سیاسی – اقتصادی و اجتماعی ،اغلب باعث حرکت های جمعیت و رشد قطب های شهری و تمرکزهای ناشی از آن شده است که نتیجه آن ایجاد و احداث مجموعه های جدید زیست محیطی به صورت های مختلف برنامه ریزی شده و خودرو بوده است . چگونگی استفاده از اراضی شهری موضوعی کالبدی و اداری نیست ، بلکه داراری ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، محیطی و فرهنگی نیز می باشد و لذا به مطالعات همه جانبه و برنامه ریزی آگاهانه و سنجیده ای نیاز دارد. جدیدترین نسل طرح های کاربری زمین که امروزه بیشتر کوشش ها بر روی تهیه و تدوین آن ها متمرکز است، طرح هایی هستند که مضمون اصلی و کلیدی آنها ایجاد پیوند میان فرآیندهای طراحی کاربری زمین و سیاست گذاری برای انواع کاربری های شهری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Methodology for the Placement of Land Use in the Environment

نویسنده [English]

  • Saiid MirRiahi
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Planning Shahid Beheshti University, G.C.
چکیده [English]

The Change in Population Demographics Causes Environmental concerns. People Participation in decisions regarding the placement of landuse is of major importance to relate people with their environment. With this approach environmental sustainability is achieved. Urban lands not only have structural dimensions but also have economic, social, environmental and cultural aspects. Therefore, Its necessary to study all of aspects and find a holistic approach. The aim of this paper is to study new approach of palacement of land use in the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: placement
  • land use
  • environment