نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

داﻧﺸ ﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬشتی

چکیده

امروزه دسترسی به منابع انرژی و استفاده بهینه از آن یکی از مهم ترین ارکان توسعه کشورها محسوب می شود. فراوانی و ارزانی سوخت های فسیلی در ایران باعث شده تا استفاده درست از آن و تلاش برای بکارگیری منابع دیگر جدی گرفته نشود.این مسئله مصرف گسترده وهمراه با اسراف انرژی حتی قاچاق آن به کشورهای بیگانه را بدنبال داشته است. مصرف بی رویه و روبه افزایش حامل های انرژی شرایطی را بوجود آورد تا دولت با هدف صرفه جویی در مصرف آن در تیرماه سال 86 بنزین را جیره بندی نمود. منابع انرژی و سوخت طیف گسترده ای از کاربردهای مختلف در صنعت حمل و نقل ، تامین انرژی کارخانجات، مصارف خانگی به منظور سرمایش و گرمایش ، پخت و پز و روشنایی را شامل می شود. کشور ما به لحاظ وضعیت جغرافیای طبیعی و گستردگی ، دارای انواع منابع انرژی علاوه بر انرژی های فسیلی است (Sabohi, 1999) باد ، جز و مد، زمین گرمایی ، خورشید و تابش آن از جمله منابع ا نرژی تجدید پذیرند که با اندک تمهیدات می توان از آن ها استفاده نمود (Sabohi, 1999) یکی از منابع که در بیشتر روستاهای کشور یافت می شود زیست توده است که ماده اولیه تولید گاز متان است و برای مصرف سوخت خانگی با تولید الکتریسیته قابل استفاده است. کاربرد این نوع انرژی که منابع اولیه آن در برخی استان های ایران به وفور یافت می شودضمن تامین انرژی مورد نیاز روستاها می تواند به صرفه جویی در مصرف منابع انرژی فسیلی کشور منجر شود. این مقاله فرایند تهیه انرژی از منابع زیست توده و انواع روش های ساده طراحی و ساخت مخازن واثراتی که استفاده از آن می تواند بر محیط زیست ، بافت و مسکن روستایی بجای گذارد موردارزیابی قرار می دهد.بخش اول مقاله به معرفی بیوگاز و تجارب برخی کشورها در این زمینه می پردازد. بخش دوم تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز برای تولید بیو گاز و نکات مهم در طراحی و ساخت انواع مخازن ساده روستایی را مورد بررسی قرار می دهد. در انتها ضمن معرفی اصول و ضوابط طراحی واحدهای مسکونی دارای مخازن بیوگاز، آثار مثبت زیست محیطی واثرات آن در واحد مسکونی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها