فواید و آثار زیست محیطی – کالبدی کاربرد بهینه زیست توده در روستاها

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

گروه معماری، عضو هسته پژوهشی معماری روستایی، داشنکده معماری و شهرسازی، داﻧﺸ ﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬشتی

چکیده

امروزه دسترسی به منابع انرژی و استفاده بهینه از آن یکی از مهم ترین ارکان توسعه کشورها محسوب می شود. فراوانی و ارزانی سوخت های فسیلی در ایران باعث شده تا استفاده درست از آن و تلاش برای بکارگیری منابع دیگر جدی گرفته نشود.این مسئله مصرف گسترده وهمراه با اسراف انرژی حتی قاچاق آن به کشورهای بیگانه را بدنبال داشته است. مصرف بی رویه و روبه افزایش حامل های انرژی شرایطی را بوجود آورد تا دولت با هدف صرفه جویی در مصرف آن در تیرماه سال 86 بنزین را جیره بندی نمود. منابع انرژی و سوخت طیف گسترده ای از کاربردهای مختلف در صنعت حمل و نقل ، تامین انرژی کارخانجات، مصارف خانگی به منظور سرمایش و گرمایش ، پخت و پز و روشنایی را شامل می شود. کشور ما به لحاظ وضعیت جغرافیای طبیعی و گستردگی ، دارای انواع منابع انرژی علاوه بر انرژی های فسیلی است (Sabohi, 1999) باد ، جز و مد، زمین گرمایی ، خورشید و تابش آن از جمله منابع ا نرژی تجدید پذیرند که با اندک تمهیدات می توان از آن ها استفاده نمود (Sabohi, 1999) یکی از منابع که در بیشتر روستاهای کشور یافت می شود زیست توده است که ماده اولیه تولید گاز متان است و برای مصرف سوخت خانگی با تولید الکتریسیته قابل استفاده است. کاربرد این نوع انرژی که منابع اولیه آن در برخی استان های ایران به وفور یافت می شودضمن تامین انرژی مورد نیاز روستاها می تواند به صرفه جویی در مصرف منابع انرژی فسیلی کشور منجر شود. این مقاله فرایند تهیه انرژی از منابع زیست توده و انواع روش های ساده طراحی و ساخت مخازن واثراتی که استفاده از آن می تواند بر محیط زیست ، بافت و مسکن روستایی بجای گذارد موردارزیابی قرار می دهد.بخش اول مقاله به معرفی بیوگاز و تجارب برخی کشورها در این زمینه می پردازد. بخش دوم تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز برای تولید بیو گاز و نکات مهم در طراحی و ساخت انواع مخازن ساده روستایی را مورد بررسی قرار می دهد. در انتها ضمن معرفی اصول و ضوابط طراحی واحدهای مسکونی دارای مخازن بیوگاز، آثار مثبت زیست محیطی واثرات آن در واحد مسکونی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological-Mould Benefits and Influences of Best Use of Biomass in Villages

نویسنده [English]

  • Mohsen Sartipipour
Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Today, availability and best use of energy resources is one of important laws of development in countries. The vast reserves and cheapness of fossil fuels in Iran has lead to improper usage of these resources and a failure to use other resources seriously. Unlimited usage of this resource and its smuggling to foreign countries has resulted from this energy policy. An increase in the usage of this fuel created the conditions in which the government, in July 2003, rationed petrol with the aim of saving it. Energy and fuel resources have a variety of usages: in the transportation industry, providing energy for factories and domestic uses such as heating, cooling, cooking and lighting. Because of its natural geographical situation (topology) and vastness, our country enjoys a variety of energy resources in addition to fossil fuels (Sabouhi, 1998) such as wind, tide, geothermal, the sun and its rays (solar) which are renewable energies that can be used with less preparation (Taqzi, 2003). One of these resources which can be found in most villages in our country is biomass, which is the basic source of methane gas and its use for household fuel and producing electricity. Application of alternative energies, which are abundant in Iran, while providing necessary energy in villages can also help to reduce the use of fossil energy resources in the country. This article analyzes the production of energy from biomass resources, a simple design structure and the building of the tanks, and the influences of its usage on the environment, fabric and rural housing. The first part of this paper introduces biogas and experiments of other countries in this field. The second part analyzes the equipment and basic tools which are required for producing biogas, and also important aspects of designing and manufacturing a variety of tanks in villages. At the end, in addition to introducing design principles of the housing unit with a biogas tank, I will analyze the positive influences of ecology on the housing units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ecological environment
  • rural housing
  • renewable energy
  • biomass