برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم برای توسعه اقتصادی مطالعه موردی برنامه ریزی در ایران

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور

2 سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چکیده

برنامه ریزی و توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم موضوع مهمی است که طرف های متفاوتی در آن وجود دارد. برقرار کردن تعادل بین نیازهای هر طرف و برنامه ریزی توسعه اقتصادی پایدار برای گردشگری و اکوتوریسم محلی یک وظیفه بسیار مهم می باشد . این مقاله قصد دارد به بررسی برنامه ریزی و توسعه گردشگری و اکوتوریسم به نحوی بپردازد که فراهم کننده حداکثرمنافع و حداقل تاثیرات منفی را داشته باشد. در مطالعه موردی، مقاله به بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه ریزی گردشگری و به میزان کمتری به برنامه ریزی اکوتوریسم در ایران می پردازد و سعی می کند تا بهترین راه کارهای توسعه گردشگری و اکوتوریسم با توجه به توان بالقوه ایران را توصیه نماید. این مطالعه شامل قسمت های زیر : برنامه ریزی گردشگری ، برنامه ریزی اکوتوریسم، ظرفیت سازی پایدار بعنوان مهمترین ابزار برنامه ریزی و مطالعه موردی ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Planning the Cultural Tourism and Ecotourism Industry for Economic Development: A Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Nasserali Azimi 1
  • Abdol Hamid Hajipour 2
1 Department of Knowledge Economy, National Science Policy Research Institute (Tehran)
2 Department of Traditional Arts and Handicrafts, Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization
چکیده [English]

Planning and development are important concepts in the tourism (and ecotourism) industry and one that has several sides. Striking a balance between the requirements of these and viable economic development planning for local tourism and ecotourism is an important task. The objective of his paper is to consider the planning and development of cultural tourism and ecotourism two significant types of niche tourism for Iran - in such a way as to derive the maximum benefits from it while incurring the minimum negative impacts. In its case study this paper considers the strengths and weaknesses of Iranian tourism planning and in less extended ecotourism and makes recommendations as to the best way to develop Irans potential in the field of cultural tourism and ecotourism. This study has been outlined as follows: tourism planning, ecotourism planning, carrying capacity as an important tool for planning and a case study of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Planning
  • ecotourism
  • cultural tourism
  • carrying capacity
  • development
  • sites
  • handicrafts