سیمای پوششی رویشگاه های گیاهی استان قم

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه گرگان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

رویشگاه ها بستر اساسی تنوع گونه های گیاهی محسوب می شوند لذا بررسی رویشگاه ها به عنوان یکی ازمهم ترین مطالعات در اکوسیستم ها محسوب می شود. استان قم به دلیل موقعیت اکوتونی( تقاطع ناحیه کوهستانی ایران مرکزی در غرب و جنوب استان با کویر مرکزی در شرق استان ) دارای تنوع اکوسیستمی بالایی می باشد. در این مطالعه رویشگاه های استان که شامل طبیعی و انسان زا می باشند مورد مطالعه قرا رگرفته اند. رویشگاه های طبیعی شامل کوهستانی ، بیابانی و تالابی می باشند. نوع دوم رویشگاه ها شامل حاشیه زمین های کشاورزی و رویشگاه های خرابه روی می باشد به علاوه در این مطالعه تنوع و غنای رویشگاه ها در واحد های زیست محیطی مختلف استان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی با استقرار کوادرات در هر یک از رویشگاه ها صورت گرفته است. بالاترین تنوع مربوط به دره پلنگ دره در جنوب غربی استان و کمترین تنوع آن مربوط به دشت مسیله ( شوره زارهای شرق استان ) می باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Physiognomical Overview of Plants Habitats in Qom Province

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Mehrabian 1
  • Asghar Abdoli 1
  • Hossein Mostafavi 1
  • Abdol Rasool Salman Mahini 2
  • Faraham Ahmadzadeh 1
  • Mehregan Ebrahimi 1
1 Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental and Research Institute, Shahid Beheshti University
2 Department of Environment, Faculty of Agriculture and Natural Resource, Gorgan University
چکیده [English]

The habitats are the most basis of plants diversity and the study of habitats are the most important studies in the ecosystem. Qom province Due to ecotonical conditions (the connection between Zagros mountain ecosystem in west and south of province and central desert ecosystem in east of province, ecosystems and habitats diversity is high. this research has been carried out on the natural habitats and effected by human. The former Nature habiatats includes desertic, alpine and wetland zones and the later are includes the marginal of agricultural lands and Ruderal habitats . Moreover in the present survey diversity of plant habitats has been investigated in order to height, temperature and perception gradient. the different habitats by accessed With quadratic sampling in different habitat of province based on Braun-Blanquet . The highest diversity is includes Palang-darreh Valley (south west of province) and the lowest diversity is in relevant to Massileh plain (East of province).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : physiognomy
  • plant habiatats
  • qom