توسعه پایدار در حقوق بین الملل و کاربرد آن در توسعه گردشگری طبیعی

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای حقوق بین الملل، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Sustainable Developmet in Intenational Law and ite Application to Ecotourism Development

نویسنده [English]

  • Janet Blake
Ph.D., Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University