نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای حقوق بین الملل، استادیار پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

عنوان مقاله [English]

Sustainable Developmet in Intenational Law and ite Application to Ecotourism Development

نویسنده [English]

  • Janet Blake

Ph.D., Assistant Professor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University