تنوع زیستی کشاورزی و ذخابر ژنتیکی گیاهی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای علوم کشاورزی، استاد موسسه علوم گیاعی، دانشگاه کاسل

2 دانشجوی دکترای تنوع زیستی کشاورزی، دانشگاه ماسل، مربی پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Agrobiodivesity and Plant Genetic Resources

نویسندگان [English]

  • Karl Hammer 1
  • Korous Khoshbakht 2
1 Ph.D., Professor, Department of Agrobiodiversity, University of Kassel, Germany
2 Instructor, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University