نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای علوم محیط زیست، استادیار دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی

عنوان مقاله [English]

Impacts of Solid Waste Landfills on Natural Ecosystems on Southern Caspian Sea Coastlines

نویسنده [English]

  • Seyyed Masoud Monavari

Ph.D., Faculty of Environment, Islamic Azad University