جداسازی و بهینه سازی باکتری قطران خوار به منظور رفع آلاینده های محیطی

نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 دکترای میکروبیولوژی، استادیار دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

Isolation and Optimization of Utilizing Coal Tar Bacterium to Remove Environmental Contamination

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Ebrahimipour 1
  • Vida Tafakkori 2
1 Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Science, Shahid Beheshti University
2 M.Sc. Student, Faculty of Science, Shahid Beheshti University