نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Environmental Psychology

نویسنده [English]

  • Shahrenaz Mortazavi

Ph.D., Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University