آشنایی با روانشناسی محیط

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

دکترای روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Environmental Psychology

نویسنده [English]

  • Shahrenaz Mortazavi
Ph.D., Professor, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University