1. ترکیب روش ‏های ادغام تصاویر چندزمانه و طبقه بندی جهت پایش تغییرات دریاچه مهارلو در بازه زمانی پنج ساله (2018 - 2013)

حجت اله محبوبی؛ محسن آزادبخت

دوره 18، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 203-218

http://dx.doi.org/10.29252/envs.18.1.203

چکیده
  سابقه وهدف: در بسیاری از تحقیق ­ها برای پایش تغییرات سطح آب ابتدا تصاویر چندزمانه به ­طور مجزا تحلیل می­ شوند و پس از استخراج محدوده آب، این محدوده­ ها با یکدیگر مقایسه شده و میزان تغییرات مشخص می‏ گردد. با وجود این، به ­روش­هایی نیاز است که افزون بر دقت زیاد، شناسایی تغییرات را نیز تسهیل کنند. بنابراین، برای نیل به این هدف، ...  بیشتر

2. آشکارسازی تغییرات کاربری و بررسی تاثیر آن بر دامنه‌های دمایی در منطقه یک شهر شیراز

محمود احمدی؛ مهدی نارنگی فرد

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 111-120

چکیده
  آشکارسازی بهنگام و دقیق تغییرات ویژگی­های سطح زمین، برای درک بهتر روابط و برهمکنش­های بین پدیده­های انسانی و طبیعی، برای اتخاذ تصمیم­های مناسب در مدیریت شهری بسیار اهمیت دارد. برای آشکارسازی این تغییرات در دهه­های اخیر به طور گسترده­ای از داده­های ماهواره­ای به عنوان منابع اولیه استفاده شده است. در این پژوهش، تغییرات صورت گرفته ...  بیشتر