نویسنده = عبدالمجید مهدوی دامغانی
آنالیز رشد ارقام جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت دیرهنگام و کود نیتروژن در استان گلستان

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-14

10.52547/envs.2021.23861

لیلا صابرپور؛ سعید صوفی زاده؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ قربان قربانی نصرآباد


تبیین الگویی برای بررسی خودکفایی حوزه های غذایی (مطالعه موردی: استان تهران)

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 27-42

10.29252/envs.17.4.27

مریم اکبرپور؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ محمدرضا نظری


ارزیابی ترسیب کربن و ارزش اقتصادی آن در جنگل‏های بلوط ایرانی: بررسی موردی در منطقۀ حفاظت‌شده بیستون

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 123-134

محمد یوسفی؛ محمود خرمی وفا؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ غلامرضا محمدی؛ علی بهشتی آل آقا


بررسی اثر تنوع‌ زیستی بر شاخص‌های بهره‌وری و ثبات در موستان‌های شهرستان تاکستان

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 13-22

مسعود قزوینی؛ هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ کورس خوشبخت؛ محمدعلی نجاتیان


مطالعه اثرات کاهش جریانات جذر و مدی بر ساختار رویشی جنگل های حرا مطالعه موردی : پارک ملی – ساحلی نای بند

دوره 8، شماره 4، تیر 1390

طیبه زارع زاده مهریزی؛ کورس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا


تحلیل علل عدم پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران استان های گیلان و مازندران

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هومان لیاقتی؛ حسین صباحی


ارزیابی تهدید فرسایش ژنتیکی برای تنوع زیستی کشاورزی ؛ مطالعه موردی ؛ گچساران

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

فخرالدین هاشمی شادگان؛ کورس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی


پایداری کشت بوم های مبتنی بر برنج در استان مازندران: ویژگی های زراعی- فنی

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ کوروس خوشبخت؛ هادی ویسی


مدیریت پایدار تولید چغندر قند با بهینه سازی تراکم گیاهی و کود پتاسیم

دوره 2، شماره 6، دی 1383

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی


شاخص های پایداری، ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی

دوره 1، شماره 4، تیر 1383

عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ علیرضا کوچکی؛ پرویز رضوانی مقدم