نویسنده = هومان لیاقتی
کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای و منطق فازی (ANP-FUZZY) در شناسایی منطقه های توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 29-44

10.29252/envs.17.3.29

وجیهه قربان نیا خیبری؛ هومان لیاقتی؛ میر مهرداد میرسنجری؛ محسن آرمین


چالش های دستورکارگذاری محیط زیست در ایران

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 1-18

مریم اسماعیلی فرد؛ هومان لیاقتی؛ احمد ساعی؛ حمیدرضا ملک محمدی


برآورد دمای سطح زمین کاربری‌ اراضی و پوشش زمین شهرستان دنا با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و داده‌های ماهواره لندست 8

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 55-74

وجیهه قربان نیا خیبری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ هومان لیاقتی؛ محسن آرمین


نقش و تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر صادرات انار ارگانیک ایران (مطالعه موردی شهرستان ساوه)

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 71-78

هومان لیاقتی؛ وحید عسکری؛ محدثه صادقی؛ سیدمحمد مجابی


اثر تولید ناخالص دا‏خلی و مصرف انرژی بر آلودگی آب‪های ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1392

هومان لیاقتی؛ حلیمه جهانگرد؛ نغمه مبرقعی دینان


تحلیل انرژی های ورودی و خروجی در بوم نظام های فشرده کشاورزی (مطالعه موردی : گلخانه خیار درمنطقه ورامین)

دوره 10، شماره 1، مهر 1391

فاطمه دریجانی؛ هادی ویسی؛ کورس خوشبخت؛ هومان لیاقتی؛ علی علیپور جهانگیری


ارزیابی موانع تبدیل به کشاورزی ارگانیک در کانادا

دوره 8، شماره 2، دی 1389

محمد خالدی؛ هومان لیاقتی؛ مریم محمد امینی؛ سایمن وسن


تحلیل علل عدم پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران استان های گیلان و مازندران

دوره 7، شماره 1، مهر 1388

هادی ویسی؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هومان لیاقتی؛ حسین صباحی


ارزیابی تهدید فرسایش ژنتیکی برای تنوع زیستی کشاورزی ؛ مطالعه موردی ؛ گچساران

دوره 6، شماره 4، تیر 1388

فخرالدین هاشمی شادگان؛ کورس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ هادی ویسی؛ هومان لیاقتی


ارزیابی مدیریت طرح جدید جمع آوری پسماندهای شهری در شهر تهران (مطالعه موردی : منطقه 3)

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

نیلوفر فریقی؛ هومان لیاقتی؛ محمود شریعت؛ مسعود منوری


خط مشی های کاهش مصرف سموم علف کش

دوره 1، شماره 3، فروردین 1383

10.29252/envs.2004.101228

رضا دیهیم فرد؛ اسکندر زند؛ هومان لیاقتی؛ سعید صوفی زاده