کلیدواژه‌ها = GIS
بیان یک راهکار مدیریتی سیلاب مبتنی برتخصیص بهینه ی کاربری با الگوریتم ژنتیک

دوره 17، شماره 2، تیر 1398، صفحه 189-206

10.29252/envs.17.2.189

داوود مختاری؛ علی اکبر رسولی؛ منیره موسی بیگی


شبیه‌سازی و تخمین نوسانات سطح آب‌ زیرزمینی با استفاده از GMS (بررسی موردی دشت زنجان)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-14

مهدی پناهی؛ فرهاد میثاقی؛ پریسا عسگری


بهینه‌سازی شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری قم از لحاظ زیست‌محیطی به کمک الگوریتم ژنتیک و GIS

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 91-104

مهرداد هادی پور؛ مرضیه میرزاآقایی؛ محسن رحمانی


ارزیابی آلودگی خاک‌های شالیزاری استان گیلان با کادمیم با استفاده از روش‌های زمین‌آمار و GIS

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 131-146

صفورا اسدی کپورچال؛ مهدی همایی؛ حسن رمضان پور


روشی نوین در جایابی خاک‌چال‌ها بر پایه تعیین شاخص کیفیت خاک

دوره 12، شماره 3، مهر 1393

مهناز اسکندری؛ مهدیl همایی؛ امین فلامکی


مقایسه میزان آلودگی صوتی در مناطق 5 و 6 تهران

دوره 12، شماره 2، تیر 1393

ساناز فتحی؛ محمد رضا منظم اسماعیل پور؛ فاطمه رزاقی


روشی نوین برای مکانیابی محل دفن زباله های جامد شهری بر پایه نقشه های طبقه بندی اراضی وGIS

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

مهناز اسکندری؛ مهدی همایی؛ شهلا محمودی؛ ابراهیم پذیرا


تهیه مدل ارزیابی فنی، زیستمحیطی و اقتصادی سناریو های مدیریت پسماند جامد شهری با استفاده ازANP و GIS (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

مهدی قنبرزاده لک؛ نادر شریعتمداری؛ محمدرضا صبور؛ رضا قناتیان نجف آبادی؛ مهدی حیدری


مدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازی

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

مهدی قدیمی؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا پور قاسمی؛ حمید رضا مرادی


پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هراز)

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

حمیدرضا مرادی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ مجید محمدی؛ محمدرضا مهدویفر


تجزیه وتحلیل روند تغییرات فضای سبز شهری : مطالعه موردی منطقه دو تهران

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

سید ابراهیم هاشمی؛ محسن کافی؛ سید محمود هاشمی؛ مهدی خان سفید


تصمیم گیری قطعی و فازی درمکانیابی پارکینگ های عمومی طبقاتی

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا؛ سید حسین پور علی؛ عیسی عبادی


تهیه نقشه خطر فرسایش و تولید رسوب حوضه آبخیز سد دز با استفاده از سنجش از دور و GIS

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

سید حسین پورعلی؛ علی اکبر متکان؛ امین حسینی اصل


ارزیابی اکولوژیک رویشگاه سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii) در گیلان جهت تعیین نیازهای اکولوژیک گونه

دوره 5، شماره 4، تیر 1387

مرتضی سعیدی فرد؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا مرادی؛ محمد نقی پاداشت دهکایی


ایجاد پایگاه داده جغرافیایی پایه برای حوزه آبریز مادر سو در استان گلستان – ایران

دوره 5، شماره 2، دی 1386

امین حسینی اصل؛ علی اکبر متکان؛ فریده جاوید؛ حسین پورعلی