کلیدواژه‌ها = ایران
مطالعه فون جورپایان خشکی زی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-44

10.29252/envs.18.1.33

قاسم محمدی کاشانی؛ عهدیه عابدینی


بررسی تراکم، ترکیب سنی و جنسی آهو (Gazella subgutturosa) در پارک ملی گلستان

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 141-154

حسین وارسته مرادی؛ میثم مددی


برآورد سهم خودروهای فرسوده در ایجاد هزینه‌های اجتماعی ناشی از انتشار آلاینده‌ها در ایران

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 119-128

نغمه مبرقعی؛ امیر هدایتی اقمشهدی؛ سمانه زاهدی


مدلسازی آب و هوای دیرین و شناسایی تاثیرفعالیتهای انسان در زاگرس مرتفع

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 89-102

طیبه اکبری؛ راضیه لک؛ رضا شهبازی؛ کمال الدین علیزاده؛ اشرف اسدی؛ مهرنوش قدیمی


آثار اقتصادی و زیست‌محیطی کاهش موانع واردات: تحلیلی در چارچوب تعادل عمومی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

زکریا فرج زاده؛ محمد بخشوده؛ محسن رضایی میرقائد؛ حمید آماده


تعیین ویژگی و شاخص کیفیت آب رودخانة کُر

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

وحیده شیخی؛ فرید مر؛ عطا شاکری


تعیین تجمع فلزات سنگین در گیاه حرای خور بردستان استان بوشهر با تاکید بر ضریب غنی شدگی

دوره 11، شماره 4، دی 1392

میترا چراغی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سراب؛ کمال غانمی؛ عبدالمجید دورقی


مطالعه فونستیک و جمعیتی خانواده Syrphidae در ایلام

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

فرزاد جلیلیان؛ یعقوب فتحی پور؛ اصغر طالبی؛ امین صدارتیان


مطالعه فونستیک زنبورهایvespidae در استان زنجان(شمال غرب ایران) به همراه برخی سنجشهای اکولوژیک

دوره 6، شماره 1، مهر 1387

روح ا.. عباسی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ ابراهیم ابراهیمی؛ مسعود شیدایی


بررسی برخی جنبه های اکولوژیکی گونه Schizothorax pelzami از رودخانه لایین سو در شمال شرق ایران

دوره 4، شماره 3، فروردین 1386

اصغر عبدلی؛ پونه رسولی؛ حسین یزدان دان بی بالان؛ لیلا عبدلی


حفاری غیر تخریبی در منطقه باستانی پارسه- پاسارگاد

دوره 3، شماره 12، تیر 1385

بهناز امین زاده؛ فیروزه سامانی؛ بهرنگ بهرامی