کلیدواژه‌ها = مدیریت پسماند
مدلسازی نمودار حلقه علّی چرخه مدیریت پسماند و ارائه راهکار جهت ساماندهی وضع موجود (مطالعه موردی شهر کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.48308/envs.2024.1357

حسین وحیدی؛ محمد علی باقرزاده کوهبنانی


بررسی مدیریت پسماندها در شهر صنعتی رشت

دوره 4، شماره 4، تیر 1386

فریماه عابدین زاده؛ سید مسعود منوری