کلیدواژه‌ها = ایزوترم
بررسی جذب نیکل از فاضلاب آبکاری توسط نانوگرافیت

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 169-182

10.48308/envs.2023.1253

تکتم شهریاری؛ عبدالرضا کرباسی؛ مریم شیرازی نژاد


تاثیر جاذب های طبیعی در حذف مس و سرب

دوره 8، شماره 3، فروردین 1390

حمید رفتاری؛ حمید معظمی؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی