کلیدواژه‌ها = آلودگی خاک
مدل سازی Cd خاک‌های اطراف معادن نمک گرمسار براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی (MLP)

دوره 21، شماره 2، 1402، صفحه 153-168

10.48308/envs.2023.1251

سمیه محرمی؛ مهدی صادقی پور مروی؛ رحمان شریفی


تأثیر و شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار مقاوم به سرب و روی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گونه سنجد (.Elaeagnus angustifolia L)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 175-194

10.29252/envs.17.1.175

بهمن زمانی کبرآبادی؛ سید محمد حجتی؛ فرهاد رجالی؛ مسعود اسماعیلی شریف؛ حمیدرضا رحمانی


غلظت عناصر سنگین (مس، سرب و روی) در سه گونه مرتعی و خاکهای مجاور اطراف کارخانه سیمان کیاسر در شمال ایران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 1-14

رضا تمرتاش؛ فاطمه منتظری؛ محمدرضا طاطیان؛ قربان وهاب زاده


توان گیاه‌پالایی دو گونه خردل اتیوپی (Brassica carinata) و خردل هندی (Brassica juncea) در خاک آلوده به کادمیوم

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 173-186

زهرا سلیمان نژاد؛ احمد عبدل زاده؛ حمیدرضا صادقی پور


جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های تجزیه کننده هیدروکربن‌های نفتی از خاک پالایشگاه تبریز

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 129-140

زهرا علیپور اسداباد؛ منصوره ملکیان؛ محسن سلیمانی؛ حسین میردامادیان


پهنه‌بندی عناصر غذایی (نیترات و فسفات)، کربن آلی، هدایت الکتریکی و pH خاک در اراضی جنوب شهر تهران

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-12

جواد بیات؛ سید حسین هاشمی؛ کورس خوشبخت؛ رضا دیهیم فرد


بررسی تأثیر مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه نفت آبادان بر تمرکز فلزات سنگین و گوگرد در خاک

دوره 14، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-60

فاطمه راست منش؛ علیرضا زراسوندی؛ آزرم باقری بیرگانی


ارزیابی مقاومت و بیش‌اندوزی سرب به وسیله گیاه سلمه‎تره (chenopodium album L.) در خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 105-112

نازلی علیپور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ محبوبه مظهری


تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی (مطالعه موردی: دشت مشهد)

دوره 12، شماره 2، تیر 1393

طیبه صفری؛ غلامحسین حق نیا؛ شمس الله ایوبی؛ امیر فتوت؛ علی کریمی