کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
بررسی اثرات تغییر پوشش زمین بر روی عرضه خدمات اکوسیستمی منتخب (منطقه موردمطالعه: شرق استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.48308/envs.2024.1301

مهدیس سادات؛ اسماعیل صالحی؛ محمدجواد امیری


ارزیابی ارتباط الگوی کاربری اراضی و تغییرات فضایی کیفیت آب در مقیاس حوضه آبخیز: مطالعه موردی زیرحوضه آبخیز رودخانه مارون

دوره 22، شماره 2، 1403، صفحه 325-348

10.48308/envs.2024.1362

فریبا هدایت زاده؛ علیرضا ایلدرمی؛ نسرین حسن زاده؛ نادر بهرامی فر؛ مهدی بنایی


کمّی‌سازی رابطه بین انتشار گاز دی‌اکسید کربن با بعد فشردگی شکل شهر

دوره 16، شماره 2، تیر 1397، صفحه 31-48

فاطمه رضایی؛ سامره فلاحتکار؛ هاشم داداش پور


برآورد دمای سطح زمین کاربری‌ اراضی و پوشش زمین شهرستان دنا با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و داده‌های ماهواره لندست 8

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 55-74

وجیهه قربان نیا خیبری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ هومان لیاقتی؛ محسن آرمین


ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاک

دوره 12، شماره 1، فروردین 1393

قربانعلی رسام؛ اصغر خوشنود یزدی؛ محمود قربانزاده؛ علیرضا دادخواه