کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
روشی نوین در جایابی خاک‌چال‌ها بر پایه تعیین شاخص کیفیت خاک

دوره 12، شماره 3، مهر 1393

مهناز اسکندری؛ مهدیl همایی؛ امین فلامکی


روشی نوین برای مکانیابی محل دفن زباله های جامد شهری بر پایه نقشه های طبقه بندی اراضی وGIS

دوره 11، شماره 2، تیر 1392

مهناز اسکندری؛ مهدی همایی؛ شهلا محمودی؛ ابراهیم پذیرا


مدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازی

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

مهدی قدیمی؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا پور قاسمی؛ حمید رضا مرادی


پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هراز)

دوره 7، شماره 4، تیر 1389

حمیدرضا مرادی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ مجید محمدی؛ محمدرضا مهدویفر


مقایسه روش سیستمی ادغام نقشه ها و ترکیب منطق بولین – فازی در ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های حوضه های آبخیز 33 و 34 شمال ایران

دوره 7، شماره 2، دی 1388

محمد جواد امیری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید غلامعلی جلالی؛ سید محسن حسینی؛ فرود آذری دهکردی


ارزیابی اکولوژیک رویشگاه سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii) در گیلان جهت تعیین نیازهای اکولوژیک گونه

دوره 5، شماره 4، تیر 1387

مرتضی سعیدی فرد؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا مرادی؛ محمد نقی پاداشت دهکایی


ارزیابی حساسیت فیزیکی نوار ساحلی استان بوشهر بر اساس شاخص حساسیت زیست محیطی

دوره 2، شماره 7، فروردین 1384

رزیتا شریفی پور؛ افشین دانه کار؛ جعفر نوری دانه کار