کلیدواژه‌ها = فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
ارزیابی ریسک محیط‎زیستی پروژه‎های انتقال گاز (مطالعه موردی: خط لوله 24 اینچ تسوج - سلماس)

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 67-74

سحر رضائیان؛ سید علی جوزی؛ مهدی ایرانخواهی


روشی نوین در جایابی خاک‌چال‌ها بر پایه تعیین شاخص کیفیت خاک

دوره 12، شماره 3، مهر 1393

مهناز اسکندری؛ مهدیl همایی؛ امین فلامکی


مقایسه روش سیستمی ادغام نقشه ها و ترکیب منطق بولین – فازی در ارزیابی توان اکولوژیک جنگل های حوضه های آبخیز 33 و 34 شمال ایران

دوره 7، شماره 2، دی 1388

محمد جواد امیری؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید غلامعلی جلالی؛ سید محسن حسینی؛ فرود آذری دهکردی