نویسنده = اصغر عبدلی
بررسی روند تغییرات اندوتوکسین از منبع تامین آب آشامیدنی تا آب خروجی از تصفیه خانه (مطالعه موردی: رودخانه جاجرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1402

10.48308/envs.2023.1302

ریحانه دهقان؛ خسرو پیری؛ اصغر عبدلی


بررسی تاثیر مانع فیزیکی بر تمایز ژنتیکی ماهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo caspius) در رودخانه دلیچای در پارک ملی لار با استفاده از توالی‌یابی نسل جدید

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 89-102

10.52547/envs.32496

سیده نرجس طباطبائی؛ اصغر عبدلی؛ ایرج هاشم زاده سقرلو؛ فراهم احمدزاده؛ لوئیس برناتچز


ارزیابی خطر مهاجم شدن گونه غیربومی (Coptodon zillii (Gervais, 1848 در تالاب انزلی با استفاده از مدل AS - ISK

دوره 18، شماره 2، تیر 1399، صفحه 255-270

10.29252/envs.18.2.255

سیدداریوش مقدس؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسین رحمانی


ارزیابی یکپارچگی اکولوژیکی رودخانه جاجرود با استفاده از سنجه های ماهیان و ماکروبنتوزها

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 209-224

10.29252/envs.17.3.209

کمال خضری؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ حسین ولیخانی؛ جابر اعظمی


بررسی وضعیت ماهیان غیربومی مهاجم تیلاپیاCoptodonzillii,Gervais, 1848)،Oreochromisaureus(Steindachner, 1864در اکوسیستم‏های آبی استان خوزستان

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 29-44

حسین ولی خانی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ فرشاد نجات؛ محمد صادق صبا؛ میلاد خسروی


برخی ویژگی های زیست شناسی ماهی گورخری Aphanius sophiae چشمه علی دامغان

دوره 6، شماره 3، فروردین 1388

شفق کمال؛ اصغر عبدلی؛ مجید بختیاری؛ محمود کرمی


بررسی پراکنش شنگ (Lutra lutra) در امتداد رودخانه جاجرود

دوره 6، شماره 2، دی 1387

روح الله میرزایی؛ محمود کرمی؛ افشین دانه کار؛ اصغر عبدلی


سیمای پوششی رویشگاه های گیاهی استان قم

دوره 5، شماره 1، مهر 1386

احمد رضا محرابیان؛ اصغر عبدلی؛ حسین مصطفوی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ فراهم احمدزاده؛ مهرگان ابراهیمی


بررسی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه هراز

دوره 4، شماره 2، دی 1385

مهدی نادری جلوار؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد رضا احمدی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ اصغر عبدلی