کلیدواژه‌ها = منطق فازی
کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای و منطق فازی (ANP-FUZZY) در شناسایی منطقه های توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 29-44

10.29252/envs.17.3.29

وجیهه قربان نیا خیبری؛ هومان لیاقتی؛ میر مهرداد میرسنجری؛ محسن آرمین


نمایه های اکولوژیکی در ارزیابی توان رشد و توسعه شهری (بررسی موردی: کلانشهر تهران)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 77-88

رومینا سیاح نیا؛ مجید مخدوم؛ شهرزاد فریادی


بررسی کارایی مدل های هوشمند در برآورد تبخیر و تعریق پتانسیل

دوره 8، شماره 2، دی 1389

سید جواد ساداتی نژاد؛ سمیه انگبینی؛ محمد رضا مزدیان فرد


مدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازی

دوره 8، شماره 1، مهر 1389

مهدی قدیمی؛ سید محسن حسینی؛ حمید رضا پور قاسمی؛ حمید رضا مرادی